Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 15. Năng lượng và công có đáp án

  • 1707 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Năng lượng có tính chất nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Năng lượng của một hệ bất kì luôn có một số tính chất sau:

- là một đại lượng vô hướng;

- có thể tồn tại ở những dạng khác nhau;

- có thể truyền từ vật này sang vật khác, hoặc chuyển hóa qua lại giữa các dạng khác nhau và giữa các hệ, các thành phần của hệ.


Câu 2:

Cần cẩu khi hoạt động, thực hiện trao đổi năng lượng với vật khác dưới dạng nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Cần cẩu thực hiện trao đổi năng lượng với vật khác dưới dạng thực hiện công.


Câu 3:

Mặt Trời trao đổi năng lượng với vật khác dưới dạng nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

Mặt Trời trao đổi năng lượng với vật khác dưới dạng phát ra các tia nhiệt.


Câu 4:

Lò nung trao đổi năng lượng với vật khác dưới dạng nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

Lò nung trao đổi năng lượng với vật khác dưới dạng truyền nhiệt.


Câu 5:

Đáp án nào sau đây là đúng.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

A - sai, công là đại lượng vô hướng.

B - sai, vì lực hướng tâm trong chuyển động tròn luôn tạo với độ dịch chuyển góc 900.

C - đúng, công có thể âm, dương hoặc bằng không phụ thuộc vào góc tạo bởi vectơ lực tác dụng (lực này không đổi) và vectơ độ dịch chuyển.

D - sai, vì chuyển động thẳng đều có hợp lực bằng không.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận