Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 2. Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng có đáp án

  • 945 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chỉ ra câu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

A, B, D – đúng

C – sai vì không phải lúc nào công của trọng lực cũng luôn dương.


Câu 2:

Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì những vật có lực vuông góc với phương chuyển động thì không sinh công nên không làm thay đổi động năng của vật.


Câu 3:

Một ô tô khối lượng 1200 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của ô tô bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đổi 72 km/h = 20 m/s.

Wd=12mv2=1200.2022=240000J=2,4.105J


Câu 4:

Một vật khối lượng 200 g có động năng là 10 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Wd=12mv2v=2Wdm=2.100,2=10m/s


Câu 5:

Một vật khối lượng 2 kg có thế năng 8 J đối với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vật ở độ cao

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chọn mốc tính thế năng ở mặt đất.

Wt=mgh8=2.10.hh=0,4m


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

10 tháng trước

Trọng Nguyễn

Bình luận


Bình luận