Thi Online Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 2: Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian. Độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp có đáp án

Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 2: Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian. Độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp có đáp án

  • 1335 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian cho biết sự phụ thuộc của các đại lượng nào với nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian cho biết sự phụ thuộc của các đại lượng độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển.


Câu 2:

Cho đồ thị độ dịch chuyển - thời gian như hình dưới. Đặc điểm của đồ thị này.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta nhận thấy đồ thị có đường gấp khúc, một đoạn có độ dốc dương đường thẳng hướng lên, một đoạn độ dốc âm nên đường thẳng hướng xuống.


Câu 3:

Từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian bên dưới. Xác định tốc độ của chuyển động?

Từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian bên dưới. Xác định tốc độ của chuyển động? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Do xe chuyển động thẳng và đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Độ dốc của đường thẳng này cho biết tốc độ của xe:

Tốc độ = độ dốc = ABOB=3404=85 m/s


Câu 4:

Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình dưới. Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của chuyển động là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vật chuyển động từ thời điểm t = 0 ứng với độ dịch chuyển 0 m đến thời điểm t = 300 s ứng với độ dịch chuyển 800 m.

Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp = 800 – 0 = 800 m.


Câu 5:

Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình dưới. Tốc độ của vật chuyển động trước khi đổi chiều là bao nhiêu?

Cho đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình dưới (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thời điểm đổi chiều của vật ứng với thời điểm 250 s và có độ dịch chuyển là 1000 m.

Tốc độ trước khi đổi chiều = độ dốc của đồ thị = 1000250=4m/s


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Thùy Trâm

Bình luận


Bình luận

manh nguyen
18:00 - 16/09/2022

câu 9 vì sau đáp án lại là C.4+4+1=9 ạ cô/thầy giải thích giùm e vs ạ