Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 2. Một số lực thường gặp có đáp án

  • 904 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai lực cân bằng không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hai lực nằm dọc theo một đường thẳng, ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật và có độ lớn bằng nhau là hai lực cân bằng.


Câu 2:

Trọng lực là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trọng lực là lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên vật.


Câu 3:

Lực ma sát trượt không có đặc điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

A, B, C đúng

D – sai vì lực ma sát trượt có phương song song dọc theo bề mặt tiếp xúc.


Câu 4:

Lực ma sát trượt tỉ lệ với lực ép vuông góc giữa các bề mặt lại với nhau thông qua biểu thức nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lực ma sát trượt tỉ lệ với lực ép vuông góc giữa các bề mặt lại với nhau thông qua biểu thức: μ=FmsN


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận