Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 2. Sự biến dạng có đáp án

  • 676 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Treo vật có khối lượng 500 g vào một lò xo thì làm nó dãn ra 5 cm, cho g = 10 m/s2. Tìm độ cứng của lò xo.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khi ở vị trí cân bằng F=PkΔl=mg

k=mgΔl=0,5.100,05k=100N/m.


Câu 2:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 40 cm được treo thẳng đứng. Đầu trên cố định đầu dưới treo một quả cân 500 g thì chiều dài của lò xo là 45 cm. Hỏi khi treo vật có m = 600g thì chiều dài lúc sau là bao nhiêu? Cho g = 10 m/s2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có khi lò xo ở vị trí cân bằng F = P

kΔl=mgk=mgl1l0=0,5.100,450,4=100N/m

Khi m = 600 g: F = P

k(l2l0)=m2g100(l20,4)=0,6.10l2=0,46m


Câu 3:

Cho một lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ0, đầu trên cố định đầu dưới người ta treo quả cân 200 g thì lo xo dài 32 cm. Khi treo thêm quả cân 100 g nữa thì lo xo dài 33 cm. Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng của lo xo.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khi ở vị trí cân bằng F=PkΔl=Pk(ll0)=mg

Khi treo m1 ta có: k(l1l0)=m1g(1)

Khi treo thêm m2 ta có: k(l2l0)=(m1+m2)g(2)

Lập tỉ số 12 ta có m1m1+m2=l1l0l2l00,20,2+0,1=0,32l00,33l0l0=0,3m=30cm

Thay vào (1) ta có k(0,320,3)=0,2.10k=100N/m


Câu 5:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giới hạn đàn hồi là độ lớn cực đại của lực tác dụng vào lò xo. Khi vượt quá giá trị giới hạn đó thì lò xo không thể trở về được hình dạng và kích thước ban đầu.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận