Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 2. Vấn đề an toàn trong Vật lí có đáp án

  • 1615 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nêu một số ứng dụng của chất phóng xạ trong đời sống?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Một số ứng dụng của chất phóng xạ trong đời sống:

- Sử dụng trong y học để chuẩn đoán hình ảnh và điều trị ung thư.

- Sử dụng trong nông nghiệp để tạo đột biến cải thiện giống cây trồng.

- Sử dụng trong công nghiệp để phát hiện các khiếm khuyết trong vật liệu, sử dụng trong khảo cổ để xác định tuổi của các mẫu vật.


Câu 2:

Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật lí chúng ta cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật lí chúng ta cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.


Câu 3:

Những hành động nào sau đây là đúng khi làm việc trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

A- sai vì dễ bị đứt dây gây ra điện giật.

B- sai vì dễ xảy ra cháy nổ.

C- sai vì dễ bị bỏng.

D- đúng.


Câu 4:

Hãy nêu một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện:

- đảm bảo các thiết bị sử dụng điện phải có hệ thống cách điện an toàn.

- quan sát, chỉ dẫn các biển báo tín hiệu nguy hiểm.

- sử dụng các phương tiện bảo hộ, an toàn.


Câu 5:

Biển báo trên có ý nghĩa gì?

Biển báo trên có ý nghĩa gì? (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Biển báo trên có ý nghĩa: Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát nhiệt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận