Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 22. Biến dạng của vật rắn. Đặc tính của lò xo có đáp án

  • 675 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

A – đúng: biến dạng kéo làm tăng chiều dài của vật

B – đúng: biến dạng nén làm giảm chiều dài của vật

C – đúng: sự biến dạng cơ là sự thay đổi về kích thước, hình dạng của vật do tác dụng của ngoại lực.


Câu 2:

Giới hạn đàn hồi của lò xo là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Giới hạn đàn hồi của lò xo có thể được hiểu theo các cách khác nhau:

Cách 1: Là giá trị của ngoại lực tác dụng vào lò xo mà khi vượt qua giá trị ấy lò xo bị biến dạng không thể tự lấy lại kích thước và hình dạng ban đầu.

Cách 2: Là giới hạn trong đó lò xo còn giữ được tính đàn hồi của nó.

Cách 3: Là giới hạn mà khi vượt qua nó lò xo không còn giữ được tính đàn hồi của lò xo nữa.


Câu 3:

Vật nào dưới đây biến dạng kéo?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

C - đúng vì kích thước của dây theo phương của lực tăng lên so với kích thước tự nhiên của dây.

A, B, D là biến dạng nén.


Câu 4:

Vật nào dưới đây biến dạng nén?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

D - đúng. Vì kích thước của trụ cầu theo phương của lực giảm xuống so với kích thước tự nhiên của nó.

A, B – biến dạng kéo

C – biến dạng uốn


Câu 5:

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

D - đúng, gọi  là độ biến dạng của lò xo, là chiều dài tự nhiên của lò xo, l là chiều dài của lò xo khi bị biến dạng, ta có

- Khi lò xo bị nén thì chiều dài lò xo giảm, độ biến dạng âm.

- Khi lò xo bị dãn thì chiều dài lò xo tăng, độ biến dạng dương.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận