Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 3. Đơn vị và sai số trong Vật lí có đáp án

  • 2698 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kể tên một số đại lượng vật lí và đơn vị của chúng mà em biết?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Một số đại lượng vật lí và đơn vị của chúng ví dụ như:

- Cường độ dòng điện có đơn vị là A.

- Diện tích có đơn vị đo là m2.

- Thể tích có đơn vị đo là m3.


Câu 2:

Đơn vị nào sau đây thuộc hệ SI?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Các đơn vị thuộc hệ SI:

- kilogam (kg).

- giây (s).

- mét (m).

- kelvin ( K).

- ampe (A).

- mol (mol).

- candela (cd).


Câu 3:

Trong hệ SI đơn vị đo thời gian là?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Trong hệ SI đơn vị đo thời gian là giây (s).


Câu 4:

Chọn đáp án đúng. Thứ nguyên của một đại lượng là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Thứ nguyên của một đại lượng là: quy luật nêu lên sự phụ thuộc của đơn vị đo đại lượng đó vào các đơn vị cơ bản. Hoặc ta có thể hiểu thứ nguyên là công thức xác định sự phụ thuộc của đơn vị một đại lượng nào đó vào các đơn vị cơ bản.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng. Thứ nguyên của vận tốc là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Thứ nguyên của vận tốc là  L.T1

.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận