Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 3. Gia tốc và đồ thị vận tốc - thời gian có đáp án

  • 1211 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một ô tô tăng tốc từ lúc đứng yên, sau 6,0 s đạt vận tốc 18 m/s. Độ lớn gia tốc của ô tô là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ban đầu ô tô đứng yên nên vận tốc lúc đầu có độ lớn bằng 0 m/s.

Gia tốc của ô tô: a=ΔvΔt=1806=3m/s2

Độ lớn gia tốc của ô tô là: a = 3 m/s2.


Câu 2:

Người lái xe ô tô hãm phanh để xe giảm tốc độ từ 23 m/s đến 11 m/s trong 20 s. Độ lớn của gia tốc.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Gia tốc của ô tô: a=ΔvΔt=112320=0,6m/s2

Độ lớn gia tốc của ô tô là: a = 0,6 m/s2.


Câu 3:

Trong một cuộc thi chạy, từ trạng thái đứng yên, một vận động viên chạy với gia tốc 5,0 m/s2 trong 2,0 giây đầu tiên. Vận tốc của vận động viên sau 2,0 s là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vận động viên lúc đầu ở trạng thái đứng yên nên v0 = 0 m/s.

Sau 2 giây đầu tiên, vận động viên chạy với gia tốc 5 m/s2

Áp dụng công thức: a=ΔvΔt=v1v0Δt

Thay số: v102=5v1=10m/s

Vận tốc của vận động viên sau 2 giây là 10 m/s.


Câu 4:

Cho đồ thị vận tốc – thời gian. Đồ thị này cho biết đặc điểm gì của chuyển động?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đồ thị đang biểu diễn cho 1 chuyển động, đường thẳng biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc và thời gian hướng lên trên chứng tỏ đồ thị có dốc dương và gia tốc không đổi.


Câu 5:

Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng. Gia tốc của người đi xe máy trong thời gian 15 s cuối cùng là bao nhiêu?

Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động thẳng. Gia tốc của người đi xe máy trong (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong 15 giây cuối (tính từ thời điểm t = 15 s ứng với vận tốc 30 m/s đến thời điểm t = 30 s ứng với vận tốc 0 m/s).

Gia tốc của người đi xe máy trong 15 giây cuối: a=0303015=2m/s2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nam Trần
20:08 - 01/09/2023

Phải nâng cấp VIP mới được xem cách giải thích ,Làm mất đi giá trị quan trọng của việc học