Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 4. Chuyển động thẳng có đáp án

  • 3199 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hệ quy chiếu bao gồm các yếu tố

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Hệ quy chiếu bao gồm các yếu tố: vật làm gốc, hệ trục tọa độ và đồng hồ đo thời gian


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

- Quỹ đạo là đường nối những vị trí liên tiếp của vật theo thời gian trong quá trình chuyển động. Hoặc có thể định nghĩa tập hợp tất cả các vị trí của một vật chuyển động tạo ra một đường nhất định, đường đó gọi là quỹ đạo.

- Chuyển động thẳng là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng.


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

- Tốc độ của vật là đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh chậm của chuyển động.

- Tốc độ trung bình của vật có công thức νtb=sΔt

- Đơn vị của tốc độ trong hệ SI là m/s.


Câu 4:

Chuyển động thẳng đều là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quĩ đạo là đường thẳng và có tốc độ tức thời không đổi theo thời gian.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

A - đúng, độ dịch chuyển là đại lượng vectơ kí hiệu là d

B - đúng, vì độ dịch chuyển phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối, hướng chuyển động và chiều dương của trục tọa độ được chọn.

C - đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận