Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 4: Chuyển động thẳng (Phần 2) có đáp án

  • 1881 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hệ quy chiếu bao gồm:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Theo định nghĩa SGK, hệ quy chiếu được tạo thành bởi ba yếu tố là vật làm gốc, hệ trục tọa độ và đồng hồ đo thời gian.


Câu 2:

Chọn ý đúng: Một người ngồi trên xe đi từ TPHCM ra Đà Nẵng, nếu lấy vật làm mốc là tài xế đang lái xe thì vật chuyển động là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong các đáp án trên chỉ có cột đèn bên đường là chuyển động so với người lái xe.


Câu 3:

Trong các trường hợp sau, đâu là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Chuyển động viên bi sắt rơi tự do là chuyển động thẳng.


Câu 4:

Một người đi từ nhà tới cơ quan cách nhà 4 km. Trước đó người này đi theo hướng ngược lại 200 m để mua đồ ăn sáng. Cho rằng cả ba địa điểm này đều nằm trên một đường thẳng. Độ dịch chuyển của người đó khi đi từ nhà tới cơ quan là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Độ dịch chuyển có độ lớn bằng khoảng cách từ vị trí đầu tới vị trí cuối. Vì vậy độ dịch chuyển của người này là 4 km (tính từ nhà tới cơ quan).


Câu 5:

Đồ thị dưới đây thể hiện vị trí x của một ô tô theo thời gian. Nếu biết xe chuyển động có quỹ đạo thẳng thì chuyển động từ A đến B phải là

Đồ thị dưới đây thể hiện vị trí x của một ô tô theo thời gian. Nếu biết xe chuyển động có quỹ  (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa tọa độ và thời gian của chuyển động thẳng đều có dạng đường thẳng, độ dốc khác không nên chọn đáp án B.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8

8 tháng trước

8a9 Huynh Quoc Tuong

Bình luận


Bình luận