Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 4. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng có đáp án

  • 1006 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Áp suất không có đơn vị nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

A, B, C – đúng. Có 1atm=760mmHg105Pa

D – sai vì đây là đơn vị của độ cứng lò xo.


Câu 4:

Áp lực là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.


Câu 5:

Đơn vị của áp lực là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đơn vị của áp lực là Niutơn (N).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận