Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 5. Chuyển động tổng hợp có đáp án

  • 2019 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính độ dịch chuyển tổng hợp nếu gọi (1) là vật chuyển động, (2) là hệ quy chiếu chuyển động, (3) là hệ quy chiếu đứng yên.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: A.

Biểu thức tính độ dịch chuyển tổng hợp nếu gọi (1) là vật chuyển động, (2) là hệ quy chiếu chuyển động, (3) là hệ quy chiếu đứng yên: d13=d12+d23


Câu 2:

Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính vận tốc tổng hợp nếu gọi (1) là vật chuyển động, (2) là hệ quy chiếu chuyển động, (3) là hệ quy chiếu đứng yên.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: A.

Biểu thức tính vận tốc tổng hợp nếu gọi (1) là vật chuyển động, (2) là hệ quy chiếu chuyển động, (3) là hệ quy chiếu đứng yên là v13=v12+v23


Câu 3:

Một người đi xe đạp, đi 12  đoạn đường đầu với tốc độ ν1=10 km/h, nửa quãng đường còn lại là ν2=15 km/h. Tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: A.

Ta có

 νtb=st=s1+s2t1+t2=ss1ν1+s2ν2=ss2.ν1+s2.ν2=2.ν1.ν2ν1+ν2=12 km/h.


Câu 4:

Một xe đi 13 đoạn đường đầu với tốc độ ν1=15  m/s, đi đoạn còn lại với ν2=20 m/s. Tính tốc độ trung bình của xe trên cả quãng đường.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C.

  νtb=st=s1+s2t1+t2=ss1ν1+s2ν2=ss3.ν1+2.s3.ν2=3.ν1.ν22.ν1+ν2=18 m/s.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

C15-11-NGH67
18:54 - 17/12/2023

câu 8/images/