Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 5: Chuyển động tổng hợp (Phần 2) có đáp án

  • 1233 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hệ quy chiếu đứng yên là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Theo định nghĩa SGK, hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc được quy ước là đứng yên như sân ga, mặt đất...


Câu 2:

Một nhà du hành vũ trụ đứng trên Mặt Trăng sẽ thấy

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Có thể thấy khi người đứng trên Mặt Trăng thì hệ quy chiếu đứng yên sẽ được gắn với Mặt Trăng. Vì thế Trái Đất và Mặt Trời sẽ chuyển động so với hệ quy chiếu đó.


Câu 3:

Hành khách A đứng trên toa tàu, nhìn qua cửa sổ thấy hành khách B ở toa tàu bên cạnh. Hai toa tàu đang đi trên hai đường tàu trong sân ga. Bỗng A thấy B chuyển động về phía sau. Tình huống nào sau đây chắc chắn không xảy ra?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Người ngồi trên xe lửa A thì góc nhìn sẽ gắn với xe lửa A, tức là khi quan sát sẽ chỉ phát hiện được chuyển động tương đối của các vật xung quanh so với xe A. Vì vậy khi thấy B chuyển động về phía sau có thể xảy ra cả 3 trường hợp còn lại trừ trường hợp B chạy nhanh hơn sẽ thấy B tiến về phía trước.


Câu 4:

Xét một chiếc thuyền trên dòng sông. Gọi: vận tốc của thuyền so với bờ là v21; vận tốc của nước so với bờ là v31; vận tốc của thuyền so với nước là v23. Như vậy:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong trường hợp này chúng ta chọn hệ quy chiếu đứng yên là mặt đất (bờ), vật chuyển động ở đây là thuyền. Vì thế vận tốc của thuyền (vật) so với nước (hệ quy chiếu chuyển động) là vận tốc tương đối.

v23 là vận tốc tương đối.

v21 là vận tốc tuyệt đối.

v31 là vận tốc kéo theo.   


Câu 5:

Hai bạn Quỳnh và Thơm cùng đi xe đạp đến trường trên một con đường coi là đường thẳng với vận tốc lần lượt vQ = 9 km/h, vTh = 12 km/h. Xác định độ lớn của vận tốc tương đối của Quỳnh so với Thơm khi hai bạn chuyển động cùng chiều.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Gọi (1) – Quỳnh – coi là vật chuyển động

(2) – Thơm – hệ quy chiếu chuyển động

(3) – mặt đất – hệ quy chiếu đứng yên

Công thức cộng vận tốc: v13=v12+v23v12=v13v23

Do hai bạn chuyển động cùng chiều nên: v12=v13v23=912=3km/h

Độ lớn vận tốc tương đối của 2 bạn là: 3 km/h.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận