Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 6. Momen lực. Điều kiện cân bằng của vật có đáp án

  • 1025 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lực tác dụng vào vật làm cho vật quay quanh một trục có giá

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lực tác dụng vào vật làm cho vật quay quanh một trục có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.


Câu 2:

Một lực F nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay. Momen của lực F đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực quanh trục ấy được đo bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Momen của lực F đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực quanh trục ấy được đo bằng tích của lực tác dụng với cánh tay đòn.


Câu 3:

Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay có định là tổng momen của các lực làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng momen của các lực làm vật quay theo chiều ngược lại.


Câu 4:

Ngẫu lực là hai lực song song,

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ngẫu lực là hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.


Câu 5:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

B sai vì cánh tay đòn càng lớn thì tác dụng làm quay càng lớn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận