Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 9. Chuyển động ném có đáp án

  • 1261 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Vật ném ngang có các đặc điểm:

Phương trình chuyển động của chuyển động ném ngang là: y=12g.t2 và x=v0.t
Phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang là: y=g2.v02.x2
Thời gian rơi và tầm xa của vật ném ngang là: t=2.hg và L=v0.tCâu 3:

Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là một nhánh của đường Parabol vì phương trình quỹ đạo có dạng y=g2.v02.x2


Câu 4:

Vật ở độ cao 20 m so với mặt đất, được truyền vận tốc ban đầu v0=5m/s theo phương ngang. Xác định tầm xa của vật. Lấy g=10m/s2 .

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Ta có tầm xa của vật là L=v0.2.hg=5.2.2010=10m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận