Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 9: Chuyển động ném (Phần 2) có đáp án

  • 853 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong thí nghiệm khảo sát chuyển động ném ngang, viên bi A được thả rơi không vận tốc đầu (bỏ qua mọi ma sát) và viên bi B ném theo phương ngang trong môi trường chân không từ cùng một độ cao h so với mặt đất. Viên bi nào rơi xuống đất trước?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Khi không có lực cản hai viên bi rơi xuống đất cùng lúc.


Câu 2:

Trong chuyển động ném ngang không vận tốc đầu, phương trình chuyển động theo phương Oy của vật có dạng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phương trình theo trục Oy: y=12gt2. Đây là một phương trình bậc 2 với thời gian.


Câu 3:

Trong chuyển động ném ngang không vận tốc đầu, phương trình chuyển động theo phương Ox tương đương với một chuyển động

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phương trình chuyển động theo trục Ox: x=vt. Đây là phương trình tương đương với chuyển động đều theo phương Ox.


Câu 4:

Trong chuyển động ném ngang không vận tốc đầu, quỹ đạo mà vật vẽ ra trong không gian có dạng là đường

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Phương trình quỹ đạo:  y=g2v02x2. Đây là phương trình bậc 2 và có quỹ đạo là một nhánh của đường parabol.


Câu 5:

Tầm xa của vật ném ngang (theo phương ngang) so với vị trí ném có giá trị là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tầm xa của vật ném ngang (theo phương ngang) so với vị trí ném có giá trị là: L=v02hg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận