Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài mở đầu: Giới thiệu mục đích học tập môn Vật Lí có đáp án

  • 1568 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đối tượng nghiên cứu của Vật lí học là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đối tượng nghiên cứu của Vật lí học là chất, năng lượng và mối quan hệ giữa chúng.


Câu 2:

Học tốt môn Vật lí sẽ giúp ích gì cho bạn trong nhà trường phổ thông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Học tốt môn Vật lí sẽ giúp ích gì cho bạn trong nhà trường phổ thông:

- Hình thành kiến thức, kĩ năng cốt lõi về mô hình vật lí, năng lượng và sóng, lực và trường.

- Vận dụng kiến thức để khám phá, giải quyết vấn đề dưới góc độ vật lí, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững xã hội và bảo vệ môi trường.

- Nhận biết được năng lực, sở trường từ đó có kế hoạch, định hướng nghề nghiệp phát triển bản thân.


Câu 3:

Đâu không phảilà ứng dụng của vật lí vào trong cuộc sống, khoa học, kĩ thuật và công nghệ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A, C, D - Ứng dụng của vật lí

B - Ứng dụng của ngành sinh học.


Câu 4:

Sai số hệ thống là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

A, B – sai vì đây là sai số ngẫu nhiên.

C – đúng.

D – sai vì đây là sai số tỉ đối.


Câu 5:

Kết quả của một phép đo được viết như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kết quả của phép đo được viết dưới dạng: A=A¯±ΔA.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận