Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 2. Phương trình dao động điều hoà có đáp án

  • 180 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình li độ:  Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình li độ: x = 3 cos ( 2pi t + pi /4 ) ( cm) Pha ban đầu của dao động trên là (ảnh 1) Pha ban đầu của dao động trên là

Xem đáp án

Dựa vào định nghĩa xác định được pha ban đầu  Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình li độ: x = 3 cos ( 2pi t + pi /4 ) ( cm) Pha ban đầu của dao động trên là (ảnh 2)

Đáp án đúng là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

d
10:38 - 20/12/2023

có 2 câu đúng là 1 và 2 thôi mà,
sao đáp án là c được