100 câu trắc nghiệm lý thuyết Từ trường cực hay có lời giải (P1)

  • 18844 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Tương tác từ không xảy ra khi

Xem đáp án

Tương tác từ không xảy ra khi đặt một thanh nam châm gần một thanh đồng

Đáp án A


Câu 2:

Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Câu C sai vì lực từ có phương vuông góc với B chứ không song song với các đường sức từ

Đáp án C


Câu 4:

Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí ta

Xem đáp án

Công thức tính điện dung của tụ phẳng:

 

Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí thì:

+ Giảm khoảng cách giữa hai bản tụ.

+ Tăng hằng số điện môi ε (bằng cách đưa vào giữa hai bản tụ một điện môi)

Đáp án D


Câu 5:

Tương tác từ không xảy ra khi

Xem đáp án

Tương tác từ không xảy ra khi đặt một thanh nam châm gần một thanh đồng

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Minh Quân

Bình luận


Bình luận