Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài tập tổng hợp độ dịch chuyển và vận tốc có đáp án

 • 134 lượt thi

 • 13 câu hỏi

 • 60 phút

Câu 1:

Tính quãng đường đi được trong cả chuyến đi.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quãng đường đi được:   s=s1+s2=6+20=26km .


Câu 2:

Xác định độ dịch chuyển tổng hợp của người đó.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Độ dịch chuyển tổng hợp được biểu diễn như hình dưới.

Xác định độ dịch chuyển tổng hợp của người đó. A. 26 km. B. 20 km. C. 6 km. D. 20,88 km. (ảnh 1)

Độ dịch chuyển: d=d12+d22=62+202=20,88km.


Câu 3:

Một xe tải chạy với tốc độ 40 km/h và vượt qua một xe gắn máy đang chạy với tốc độ 30 km/h. Vận tốc của xe máy so với xe tải bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quy ước:

Xe máy – số 1 – Vật chuyển động

Xe tải – số 2 – Hệ quy chiếu chuyển động

Mặt đường – số 3 – Hệ quy chiếu đứng yên

- Công thức cộng vận tốc:  v13=v12+v23v12=v13v23

- Vận tốc của xe máy so với xe tải là:

 v12=v13v23=3040=10km/h


Câu 4:

Biết  d1 là độ dịch chuyển 10 m về phía đông còn  d2 là độ dịch chuyển 6 m về phía tây. Hãy xác định độ dịch chuyển tổng hợp  d=d1+d2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu diễn độ dịch chuyển của chuyển động như hình dưới.

Biết d1 là độ dịch chuyển 10 m về phía đông còn d2 là độ dịch chuyển 6 m về phía tây. Hãy xác định độ dịch chuyển tổng hợp . A. 4 m về phía đông. B. 4 m về phía tây. C. 4 m về phía đông – bắc. D. 4 m về phía tây – nam. (ảnh 1)

Độ dịch chuyển tổng hợp:  d=d1d2=4m(đông).


Câu 5:

Biết  d1 là độ dịch chuyển 10 m về phía đông còn  d2 là độ dịch chuyển 6 m về phía tây. Hãy xác định độ dịch chuyển tổng hợp  d=d1+3d2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Biểu diễn độ dịch chuyển của chuyển động như hình dưới.

Biết d2 là độ dịch chuyển 10 m về phía đông còn d2 là độ dịch chuyển 6 m về phía tây. Hãy xác định độ dịch chuyển tổng hợp . A. 4 m về phía tây. B. 8 m về phía tây. C. 4 m về phía đông. D. 8 m về phía đông. (ảnh 1)

Độ dịch chuyển tổng hợp:  d=d13d2=8md=8m (tây).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phạm Thế Huy
20:23 - 22/11/2023

câu 1 và 2 thiếu đề

Phạm Thế Huy
20:23 - 22/11/2023

app năng mần sai sót ri