Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài tập về chuyển động ném ngang có đáp án

  • 126 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 3:

Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Ném hai vật theo phương ngang với cùng tốc đ đầu ở cùng một vị trí. Nếu bỏ qua mọi lực cản thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tầm xa của vật rơi theo phương ngang không phụ thuộc vào khối lượng của vật, chỉ phụ thuộc vào tốc độ đầu và vị trí ném.

Hai vật theo phương ngang với cùng tốc đ đầu ở cùng một vị trí thì tầm xa của hai vật là như nhau.


Câu 5:

Bi A có khối lượng lớn gấp 4 lần bi B. Tại cùng một lúc và ở cùng một độ cao, bi A được thả rơi còn bị B được ném theo phương nằm ngang. Nếu coi sức cản của không khí là không đáng kể thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thời gian rơi của bi A và bi B bằng nhau và bằng  t=2hg

Vận tốc chạm đất của bi A là:  vA=gt=2gh

Vận tốc chạm đất của bi B là:  vB=vx2+vy2=v02+gt2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận