Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài tập về lực ma sát có đáp án

  • 138 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hệ số ma sát trượt μ phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai bề mặt tiếp xúc, μ không phụ thuộc vào độ lớn của lực pháp tuyến N nên khi N tăng lên thì μ vẫn không đổi.


Câu 2:

Một người kéo một vật trượt thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm ngang có độ lớn 300 N. Khi đó, độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các lực tác dụng lên vật được biểu diễn như hình vẽ sau:

Một người kéo một vật trượt thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm ngang có độ lớn 300 N. Khi đó, độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ A. lớn hơn 300 N. B. nhỏ hơn 300 N. C. bằng 300 N. (ảnh 1)

Do vật chuyển động đều nên lực ma sát có độ lớn bằng lực kéo và bằng 300 N.


Câu 3:

Một người đi xe đạp có khối lượng tổng cộng m = 86 kg đang chuyển động trên đường nằm ngang với vận tốc v0 = 4 m/s. Nếu người đi xe ngừng đạp và hãm phanh để giữ không cho các bánh xe quay, xe trượt đi một đoạn đường 2 m thì dừng lại. Lực nào đã gây ra gia tốc cho xe? Tính độ lớn của lực này.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Gia tốc của chuyển động được tính bằng công thức:

 a=vt2v022.s=0162.2=4m/s2

Lực gây ra gia tốc này là lực ma sát trượt của mặt đường tác dụng lên lốp xe:

 Fms=m.a=86.4=344N

Dấu "-" chứng tỏ lực ma sát trượt ngược chiều chuyển động.


Câu 4:

Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn là lực đàn hồi. Các lực còn lại là lực ma sát.


Câu 5:

Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác. Bánh xe lăn trên mặt đường nên lực tương tác giữa bánh xe và mặt đường là lực ma sát lăn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận