Trắc nghiệm Vật lý Bài tập tính lực căng dây có đáp án

  • 184 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng. Lực căng dây có đặc điểm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lực căng dây có đặc điểm:

- Điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.

- Phương trùng với chính sợi dây.

- Chiều hướng từ hai đầu sợi dây vào phần giữa sợi dây.


Câu 2:

Câu nào sau đây sai khi nói về lực căng dây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lực căng dây có các đặc điểm:

- lực căng dây có bản chất là lực đàn hồi.

- lực căng dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.

- lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây.


Câu 3:

Một vật nặng có khối lượng 0,2 kg được treo vào một sợi dây không dãn (Hình 17.1). Xác định lực căng của dây khi cân bằng. Lấy g = 9,8 m/s2.

Một vật nặng có khối lượng 0,2 kg được treo vào một sợi dây không dãn (Hình 17.1). Xác định lực căng của dây khi cân bằng. Lấy g = 9,8 m/s2.   A. 0,196 N. B. 1,96 N. C. 19,6 N. D. 196 N. (ảnh 1)

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khi quả cầu treo dưới sợi dây cân bằng thì lực căng sợi dây bằng trọng lượng của vật:

T = P = mg = 0,2.9,8 = 1,96 N.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lực căng dây tác dụng lên giá treo và trọng lực của vật không phải là hai lực cân bằng, do 2 lực này không tác dụng vào cùng 1 vật:

- Lực căng dây tác dụng lên giá treo có điểm đặt là điểm tiếp xúc giữa dây và giá treo.

- Trọng lực thì có điểm đặt là ở trọng tâm của vật.


Câu 5:

Lực căng dây được kí hiệu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lực căng dây được kí hiệu là  T.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận