Từ vựng: Quốc gia và quốc tịch

  • 493 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

We are from U.S.A. We are _________

Xem đáp án

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

Chúng tôi đến từ Hoa Kỳ. Chúng tôi là _________

A. người Mỹ

B. người Úc

C. người Anh

D. người Tây Ban Nha

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án A phù hợp nhất.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Neymar is Brazilian. Where is he from?

Xem đáp án

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

Neymar là người Brazil. Anh ta từ đâu tới?

A. Anh ấy đến từ Bồ Đào Nha.

B. Anh ấy đến từ Tây Ban Nha.

C. Anh ấy đến từ Brazil.

D. Anh ấy đến từ Argentina.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

This kangaroo lives in...

Xem đáp án

Trả lời:

Con kangaroo này sống ở ...

A. người Úc

B. Úc

C. Châu Mỹ

D. Trung Quốc

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Where is this cute Panda from?

Xem đáp án

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

Gấu trúc dễ thương này đến từ đâu?

A. Họ đến từ Nhật Bản

B. Đó là Trung Quốc

C. Anh ấy là người Anh

D. Cô ấy đến từ Ukraine

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Where is this K-pop band from?

Xem đáp án

Trả lời:

Dịch câu hỏi:

Ban nhạc K-pop này đến từ đâu?

A. Họ đến từ Bắc Triều Tiên

B. Họ đến từ Hàn Quốc

C. Họ đến từ Nhật Bản

D. Họ đến từ Trung Quốc

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận