- Chưa học - Đã học - Đề kiểm tra - Tài liệu
CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
0/22
CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
0/17
CHƯƠNG I: TỨ GIÁC
0/28
CHƯƠNG III: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
0/21

Toán 8 - Cô Phạm Thị Huệ Chi

Giáo viên: Cô Phạm Thị Huệ Chi

ôn-tập-hè-lớp-7-lên-8-đại-số.pdf Xem Download
Bài-1.-Nhân-đơn-thức-với-đa-thức.pdf Xem Download
Bài-2.-Nhân-đa-thức-với-đa-thức.pdf Xem Download
Bài 3. Những HĐT đáng nhớ (phần 1).pdf Xem Download
Bài 4. Những HĐT đáng nhớ (phần 2).pdf Xem Download
Bài 5. Những HĐT đáng nhớ (phần 3).pdf Xem Download
Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.pdf Xem Download
Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng HĐT.pdf Xem Download
Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.pdf Xem Download
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.pdf Xem Download
Bài 10. Chia đơn thức, đa thức cho đơn thức.pdf Xem Download
Bài 11. Chia đa thức một biến đã sắp xếp.pdf Xem Download
5 đề ôn tập chương 1.pdf Xem Download
Bài 1. Mở đầu về phương trình.pdf Xem Download
Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.pdf Xem Download
Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax+b=0.pdf Xem Download
Bài 4. Phương trình tích.pdf Xem Download
Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.pdf Xem Download
Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.pdf Xem Download
Ôn tập chương III.pdf Xem Download
Bài-1.-Tứ-giác.pdf Xem Download
Bài-2.-Hình-thang.pdf Xem Download
Bài-3.-Hình-thang-cân.pdf Xem Download
Bài-4.-Đường-trung-bình-của-tam-giác.pdf Xem Download
Bài-5.-Đường-trung-bình-của-hình-thang.pdf Xem Download
Bài-6.-Đối-xứng-trục.pdf Xem Download
Bài-7.-Hình-bình-hành.pdf Xem Download
Bài-8.-Đối-xứng-tâm.pdf Xem Download
Bài-9.-Hình-chữ-nhật.pdf Xem Download
Bài-10.-Đường-thẳng-song-song-với-một-đường-thẳng-cho-trước.pdf Xem Download
Bài-11.-Hình-thoi.pdf Xem Download
Bài-12.-Hình-vuông.pdf Xem Download
Ôn-tập-chương-1.pdf Xem Download

Bình luận

Các khóa học khác của Giáo viên Cô Phạm Thị Huệ Chi