• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

Hóa Học 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

Giáo viên: Nguyễn Thị Thu

Bài tập chương 1. Cấu tạo nguyên tử.pdf Xem Download
Bài tập chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn.pdf Xem Download
Bài tập chương 3. Liên kết hóa học.pdf Xem Download
HK I - ĐỀ KIỂM TRA 15p - ĐỀ 1.pdf Xem Download
HK I-ĐỀ KIỂM TRA 15p - ĐỀ 2.pdf Xem Download
HK I - ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - ĐỀ 1.pdf Xem Download
HK I - ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - ĐỀ 2.pdf Xem Download
Bài tập chương 4. Phản ứng oxi hóa khử.pdf Xem Download
Bài tập chương 5. Halogen.pdf Xem Download
Bài tập CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm và muối cacbonat.pdf Xem Download
Bài tập CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm và muối cacbonat.pdf Xem Download
Bài tập chương 6. Oxi và lưu huỳnh.pdf Xem Download
Bài tập chương 7. Tốc độ phản ứng.pdf Xem Download
HK II - Đề kiểm tra 15p Hóa 10 - ĐỀ 1.pdf Xem Download
HK II - ĐỀ KIỂM TRA 15P- ĐỀ 2.pdf Xem Download
HK II - ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - ĐỀ 1.pdf Xem Download
HK II - ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - ĐỀ 2.pdf Xem Download

Bình luận

Phạm Nguyễn Thiên Hương
11:34 - 17/02/2021

Con chào cô ạ . Trong BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG HALOGEN thì câu 1 con không trả lời được ạ. Hy vọng cô có thể giúp con ạ.:)))

Dương Linh
09:26 - 02/08/2021

nếu vậy thì trong phân tử của 1 nguyên tố nào đó cũng đa số là liên kết không phân cực còn trong phân tử hợp chất thì đa phần là phân cực ạ?