• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

Khóa LUYỆN ĐỀ môn HÓA - Luyện thi THPT QG - Thầy Trần Thế Anh

Giáo viên: Trần Thế Anh

ĐỀ SỐ 01 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 01 - ĐÁP ÁN.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 02 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 02 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 03 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 03 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 04 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 04 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 05 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 05 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 06 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 06 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 07 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 07 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 08 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 08 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 09 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 09 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 10 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 10 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 11 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 11 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 12 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 12 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 13 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 13 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 14 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 14 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 15 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 15 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 16 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 16 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 17 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 17 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 18 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 18 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 19 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 19 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 20 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 20 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ 1.pdf Xem Download
ĐỀ 2.pdf Xem Download
ĐỀ 3.pdf Xem Download
ĐỀ 4.pdf Xem Download
ĐỀ 5 - 30 CÂU.pdf Xem Download
ĐỀ 6.pdf Xem Download
ĐỀ 7.pdf Xem Download
ĐỀ 8 - 30 CÂU.pdf Xem Download
ĐỀ 9 - 30 CÂU.pdf Xem Download
ĐỀ 10 - 30 CÂU.pdf Xem Download

Bình luận

Bùi Thảo Nhi
23:06 - 05/04/2021

Thầy ơi, cho em hỏi có thể dùng quỳ tím hoặ phenolphtalein để phân biệt các dung dịch riêng biệt sau: NaCl, H2SO4, Na2CO3, HCl. Cảm ơn thầy