• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

Khóa TỔNG ÔN môn Vật Lý - Thầy Hoàng Cường

Giáo viên: Hoàng CườngEdu

CHƯƠNG 1 FULL DAO ĐỘNG CƠ _ ĐÁP ÁN.pdf Xem Download
CHƯƠNG 2 FULL SÓNG CƠ HỌC _ ĐÁP ÁN.pdf Xem Download
CHƯƠNG 3 FULL MẠCH XOAY CHIỀU RLC _ ĐÁP ÁN.pdf Xem Download
CHƯƠNG 4 FULL DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ LC _ ĐÁP ÁN.pdf Xem Download
CHƯƠNG 5 FULL SÓNG ÁNH SÁNG _ ĐÁP ÁN.pdf Xem Download
CHƯƠNG 6 FULL LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG _ ĐÁP ÁN.pdf Xem Download
CHƯƠNG 7 FULL VẬT LÝ HẠT NHÂN _ ĐÁP ÁN.pdf Xem Download
SACH TỔNG ÔN 2021- NDA 2021.pdf Xem Download
SACH TỔNG ÔN 2021- DA.pdf Xem Download

Bình luận