• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
PHẦN 1 – LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC
0/20
PHẦN 2 - CHUYÊN ĐỀ KĨ THUẬT TỨ TRỤ CƠ BẢN
0/34
PHẦN 3 - CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO
0/26

Luyện thi THPT QG môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh - Mục tiêu 8+

Giáo viên: Trần Thế Anh

LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - este lipit.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Este – lipit.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Cacbonhidrat.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Cacbonhidrat.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Amin.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Amin.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Aminoaxit và Peptit.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Aminoaxit và Peptit.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Polime.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC Polime.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Đại Cương Kim loại.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Đại Cương Kim loại.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Kim loại kiềm và hợp chất.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Kim loại kiềm và hợp chất.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Sắt Đồng Crom và hợp chất.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN -LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Sắt Đồng Crom và hợp chất.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Đại Cương hóa học hữu cơ.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Đại Cương hóa học hữu cơ.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Hidrocacbon no.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN -LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Hidrocacbon no.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Anken.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Anken.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Ankin.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Ankin.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Ankadien.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Ankadien.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Hidrocacbon thơm.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Hidrocacbon thơm.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Ancol – phenol.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Ancol – phenol.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Andehit.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Andehit.pdf Xem Download
LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Axitcacboxylic.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Axitcacboxylic.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP HIỆU SUẤT ESTE.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP HIỆU SUẤT ESTE.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ESTE VỚI OH.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ESTE VỚI OH.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ESTE CỦA PHENOL.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ESTE VỚI PHENOL.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ESTE.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ESTE.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP TÌM CÔNG THỨC ESTE.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ESTE.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP CHẤT BÉO.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP CHẤT BÉO.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP CACBOHIRAT.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP CACBOHIDRAT.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMIN.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMIN.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP TÍNH BAZO CỦA AMIN.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP TÍNH BAZO CỦA AMIN.pdf Xem Download
KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP AMINOAXIT.pdf Xem Download
GIẢI HỌC CỤ - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP AMINOAXIT.pdf Xem Download
Kim loại tác dụng với axit loãng.pdf Xem Download
Fe, Cu tác dụng với axit loãng.pdf Xem Download
Fe, Cu tác dụng với axit đặc.pdf Xem Download
Bài toán kim loại tác dụng với muối.pdf Xem Download
BÀI 16.pdf Xem Download
BÀI 17.pdf Xem Download
BÀI 18.pdf Xem Download
BÀI 19.pdf Xem Download
BÀI 20.pdf Xem Download
BÀI 21.pdf Xem Download
BÀI 22.pdf Xem Download
BÀI 23.pdf Xem Download
BÀI 24.pdf Xem Download
BÀI 25.pdf Xem Download
BÀI 26.pdf Xem Download
BÀI 27.pdf Xem Download
BÀI 28.pdf Xem Download
BÀI 29.pdf Xem Download
Bài 1. Kĩ thuật TỨ TRỤ Dồn chất và Công thức đốt cháy cho bài toán đốt cháy Hidrocacbon.pdf Xem Download
Bài 2. Kĩ thuật TỨ TRỤ Dồn chất và Công Thức đốt cháy cho hợp chất C,H,O.pdf Xem Download
Bài 3. Kĩ thuật TỨ TRỤ Tư duy dồn chất đốt cháy Ancol.pdf Xem Download
Bài 4. Kĩ thuật ĐẶC THÙ Độ lệch thể tích.pdf Xem Download
Bài 6. Kĩ thuật TỨ TRỤ Dồn chất và Xếp hình.pdf Xem Download
Bài 7. Kĩ thuật ĐẶC THÙ Đổi e lấy điện tích âm.pdf Xem Download
Bài 11. Kĩ thuật ĐẶC THÙ Đổi điện tích âm lấy điện tích âm.pdf Xem Download
Bài 12. Kĩ thuật ĐẶC THÙ Phân bố điện tích âm.pdf Xem Download
Bài 13. Kĩ thuật TỨ TRỤ Phân chia nhiệm vụ H+.pdf Xem Download
Bài 16. Kĩ thuật TỨ TRỤ Điền số cho bài toán CO2 tác dụng với OH-.pdf Xem Download
Bài 17. Kĩ thuật TỨ TRỤ Điền số cho bài toán H3PO4 tác dụng với OH-.pdf Xem Download
Bài 18. Kĩ thuật TỨ TRỤ Điền số cho bài tập về Al.pdf Xem Download
Bài 19. Kĩ thuật giải bài toán NH3.pdf Xem Download
Bài 20. Kĩ thuật giải bài toán Điện phân.pdf Xem Download
BÀI TẬP RÈN LUYỆN ĐIỆN PHÂN.pdf Xem Download

Bình luận

Thiều Hoàng Tấn Dũng
20:58 - 17/09/2020

Thầy ơi cho e hỏi ở câu 1 cái chỗ đốt cháy x là sao thầy e k hiểu và cái thứ 2 là ngta kêu đốt cháy rắn khan T thì thầy tính ancol z cháy để làm j thế thầy e k hiểu mong thầy giải đáp cho e

Ảnh đính kèm

trogiangvietjack
21:02 - 18/09/2020

Đốt cháy X rồi dùng bảo toàn nguyên tố Oxi nha e sau khi dồn cả H2 vào còn bước tính ancol thì mình lại tách riêng ra để tính mol khi đốt cháy ancol e nhé

Thiều Hoàng Tấn Dũng
15:13 - 19/09/2020

vậy thầy ơi cho e hỏi cái chỗ tính a 0.97-0.37-0.1 vậy sao phải trừ 0.1 thế thầy

Nguyễn Thị Hà My
13:14 - 27/09/2020

chổ ví dụ 3 bơm thêm 2 thằng h2 mà sao lại 0,3 mol ạ ...

trogiangvietjack
22:30 - 27/09/2020

Ví dụ 3 thuộc phần nào e ơi

Thiều Hoàng Tấn Dũng
20:00 - 28/09/2020

Cho e hỏi ở dòng cuối ví dụ 1 tính a tại sao phải trừ 0.1 thế thầy

Ảnh đính kèm

trogiangvietjack
23:18 - 29/09/2020

Đây là kĩ thuật dồn chất dựa trên bảo toàn e xem kĩ lời giải để hiểu e nhé

Thiều Hoàng Tấn Dũng
19:59 - 01/10/2020

em k hiểu trợ giảng ơi giúp em

Thiều Hoàng Tấn Dũng
19:59 - 19/11/2020

bên vietjack k ai hỗ trợ hả

VJ Trợ giảng Hóa học 2
14:32 - 25/11/2020

X có O,97 mol C, ancol Z có 0,37 mol C => Trong muối T RCOONa có 0,97-0,37 = 0,6 mol C.
Đốt cháy T: RCOONa tạo CO2 + Na2CO3 + H2O. BTNT Na => Na2co3 = 0,1 mol => btnt c: 0,6 = nco2 + 0,1 => co2 =0,5 mol => a= 0,5 mol
Em chú ý mình quên C còn trong muối Na2CO3 nha nên phải trừ 0,1 đó

Thiều Hoàng Tấn Dũng
15:30 - 25/11/2020

dạ e cảm on ạ

Long
20:39 - 15/10/2020

Thầy ơi cho em hỏi bài này làm như thế nào ạ

Ảnh đính kèm

VJ Trợ giảng Hóa học 2
14:35 - 25/11/2020

Trong file bài tập đã có lời giải rồi nhé, em đọc kĩ đi xem k hiểu đoạn nào .

Doãn Tiến Ngọ
14:55 - 08/11/2020

Cho em hỏi bài 1 cái no2=0.9-0.025 tai sao lại phải trừ o2 trong hon hop X vậy ạ khong lẻ sau khi don chat thì o2 trong X cũng trở thành o2 dung de dot chay X sao ạ

Doãn Tiến Ngọ
21:04 - 08/11/2020

alo ko ai phan hoi lai ạ

VJ Trợ giảng Hóa học 2
14:51 - 25/11/2020

đúng rồi em nhé. sau khi dồn chất, OO chính là O2 được gộp chung với O2 đem đốt. Nghĩa là lượng O2 đốt CH2 do cả O2 cần và O2 có sẵn từ OO.
hiểu đơn giản đó chỉ là sự bảo toàn O. H2O trong hh trước khi dồn k thay đổi sau quá trình, CH2 Chuyển thành CO2 VÀ h2o thì O2 trong CO2 VÀ H2O là từ OO và O2 đem đốt

Thiều Hoàng Tấn Dũng
18:59 - 20/11/2020

Thầy ơi cho e hỏi ví dụ 2 đoạn cuối suy ra mol co2 mol h2o tại sao co2 phải trừ 0.25/2 còn mol h2o phải + 0.25/2 mong thầy giải đáp thắc mắc

Ảnh đính kèm

VJ Trợ giảng Hóa học 2
14:59 - 25/11/2020

cô đã trả lời cho em câu 1 vì sao phải truwd 0,1 là do có NA2CO3 tạo thành nhé.
và câu này cũng vây. Đốt T có NA2CO3 bt Na: Na2co3 = 0,25/2 mol => CO2 muốn tính phải trừ đi C trong na2co3 là 0,25/2
btnt H2: phải cộng 0,25/2 là do em quên là NAOH cũng cung cấp H2 = 0,25/2 nhé

Thiều Hoàng Tấn Dũng
15:30 - 25/11/2020

dạ e cảm ơn that sự là rất vi dieu cô ạ

Thiều Hoàng Tấn Dũng
15:24 - 26/11/2020

Thầy ơi cho e hỏi sao từ mol bạc mình suy ra được 2 thằng ancol vậy thầy câu 13

Ảnh đính kèm

VJ Trợ giảng Hóa học 2
09:41 - 07/12/2020

Em à, mình biết hh gồm các este 2 chức tạo bởi axit 2 chức và ancol đơn chức, nên số mol ancol bằng đúng số mol COO-. vậy số mol ancol đơn chức là 0,36, khi bị oxh bởi CuO, thì tạo 2 anđehit đơn chức với mol là 0,36. Mà tráng bạc 2 anđ tạo 1,32 mol Ag => nAg/n anđehit = 1,32/0,36 = 3,77 (2< <4)
nên có anđehit HCHO => ancol là CH3OH, MÀ HAI ANCOL HƠN KÉM NHAU 1 C => ancol cong lại CH3CH2OH nhé, số mol chắc em sẽ xử lí được nhỉ

Huỳnh Gia Lập
12:44 - 17/01/2021

Thầy cho em hỏi n h2o = 1.07-0.23 +0.25/2
Sao lại công cho 0.25/2 nhờ thầy
Ở câu 2 phần rèn luyện ah

Ảnh đính kèm

Thành Hoàng Trung
15:40 - 08/02/2021

Thầy ơi,cho em hỏi bài này làm sao suy ra được hidrocacbon là anken ạ!

Ảnh đính kèm

Nguyễn Văn Đầy
19:22 - 17/11/2021

Giải thích hộ em bài này kỹ hơn được không ạ. Em không hiểu lắm ạ? Tại sao hidrocacbon là anken và mol COO là 0.05

Ảnh đính kèm

salentim
15:42 - 19/04/2022

Ở câu 1: em không hiểu vì sao: n(oo) = 0,025 mol