Luyện thi THPT QG môn Toán - Thầy Trần Xuân Trường - Mục tiêu 8+

Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và bao quát toàn diện chương trình lớp 12 nhằm chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 đạt kết quả tốt nhất
799,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ Giảm 20%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (2)

3635 học viên ghi danh

Giáo viên: Trần Xuân Trường

Trình độ: Lớp 12

Cấp độ: Ôn thi đại học

Thời gian: 24 giờ, 33 phút, 59 giây

Bài giảng: 72 bài

Học liệu: 5

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số - Lý thuyết + bài tập nhận biết + thông hiểu - Phần 1 00:22:49
 • Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số - Lý thuyết + bài tập nhận biết + thông hiểu P2 00:22:04
 • Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số - Bài tập vận dụng + vận dụng cao - hàm số chứa dấu trị tuyệt đối 00:13:45
 • Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số - Bài tập vận dụng - Tìm tham số m để hàm số đồng biến, nghịch biến - Phần 1 00:15:30
 • Khoảng cách giữa điểm và mặt phẳng Phần 2 00:25:29
 • Khoảng cách giữa điểm và mặt phẳng Phần 1 00:28:05
 • Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số - Lý thuyết + bài tập nhận biết + thông hiểu - Phần 1 00:22:49
 • Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số - Lý thuyết + bài tập nhận biết + thông hiểu P2 00:22:04
 • Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số - Bài tập vận dụng + vận dụng cao - hàm số chứa dấu trị tuyệt đối 00:13:45
 • Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số - Bài tập vận dụng - Tìm tham số m để hàm số đồng biến, nghịch biến - Phần 1 00:15:30
 • Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số - Bài tập vận dụng - Tìm tham số m để hàm số đồng biến, nghịch biến - Phần 2 00:16:12
 • Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số - Bài tập vận dụng cao - Hàm hợp - Phần 1 00:18:47
 • Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số - Bài tập vận dụng cao - Hàm hợp - Phần 2 00:12:02
 • Bài 2 - Cực trị của hàm số - Lý thuyết + bài tập nhận biết + thông hiểu Phần 1 00:35:11
 • Bài 2 - Cực trị của hàm số - Lý thuyết + bài tập nhận biết + thông hiểu Phần 2 00:21:39
 • Bài 2: Cực trị của hàm số - Bảng biến thiên và đồ thị hàm số 00:29:42
 • Bài 2: Cực trị của hàm số - Hàm hợp - Bài tập vận dụng phần 1 00:26:59
 • Bài 2: Cực trị của hàm số - Hàm hợp - Bài tập vận dụng phần 2 00:19:49
 • Bài 2: Cực trị của hàm số - Bài toán chứa tham số m (phần 1) 00:25:54
 • Bài 2: Cực trị của hàm số - Bài toán chứa tham số m (phần 2) 00:28:20
 • Bài 3: Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số - Lý thuyết + bài tập nhận biết + thông hiểu (Phần 1) 00:34:05
 • Bài 3: Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số - Lý thuyết + bài tập nhận biết + thông hiểu (Phần 2) 00:16:12
 • Bài 3: Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số - Bài toán chứa tham số m - Phần 1 00:20:48
 • Bài 3: Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số - Bài toán chứa tham số m - Phần 2 00:21:26
 • Bài 4: Tiệm cận của đồ thị hàm số - Lý thuyết + bài tập nhận biết, thông hiểu 00:21:14
 • Bài 4: Tiệm cận của đồ thị hàm số - Bài tập vận dụng phần 1 - Tìm tiệm cận khi biết hàm số 00:23:43
 • Bài 4: Tiệm cận của đồ thị hàm số - Bài tập vận dụng + vận dụng cao phần 2 - Liên quan đến đồ thị và bảng biến thiên 00:39:10
 • Bài 4: Tiệm cận của đồ thị hàm số - Bài tập vận dụng cao phần 3- Liên quan tới tìm giá trị m 00:39:53
 • Bài 5: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Lý thuyết + bài tập nhận biết, thông hiểu 00:29:17
 • Bài 5: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Bài tập vận dụng phần 1 00:29:17
 • Bài 5: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Bài tập vận dụng + vận dụng cao phần 2 00:30:10
 • Bài 5: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Bài tập vận dụng cao phần 3 00:37:25
 • Bài 7: Đồ thị và bảng biến thiên hàm bậc nhất trên bậc nhất 00:36:07
 • Bài 7: Đồ thị và bảng biến thiên hàm bậc ba 00:38:09
 • Bài 1. Lý thuyết và các phép toán cơ bản 00:18:33
 • Bài 2. Bài toán rút gọn 00:14:32
 • Bài 3. So sánh các lũy thừa 00:08:11
 • Bài 4. Điều kiện biểu thức lũy thừa 00:11:56
 • Bài 5. Chứng minh đẳng thức 00:11:52
 • Bài 1. Hàm số lũy thừa - lý thuyết 00:06:05
 • Bài 2. Tìm tập xác định hàm lũy thừa 00:07:14
 • Bài 3. Đạo hàm của hàm lũy thừa 00:14:41
 • Bài 4. Khảo sát hàm số lũy thừa 00:24:34
 • Bài 5. Tìm m để hàm số đồng biến nghịch biến 00:04:05
 • Bài 1. Biểu thức logarit - lý thuyết 00:08:46
 • Bài 2. Tính giá trị biểu thức 00:14:37
 • Bài 3. Rút gọn biểu thức 00:14:22
 • Bài 4 .Tính logarit này thông qua logarit khác 00:16:17
 • Bài 5. Tính logarit này qua ba logarit khác 00:11:46
 • Bài 1. Sử dụng định nghĩa - Tính chất tính tích phân hàm ẩn P1 00:21:51
 • Bài 1. Sử dụng định nghĩa - Tính chất tính tích phân hàm ẩn P2 00:23:01
 • Khoảng cách giữa điểm và mặt phẳng Phần 1 00:28:05
 • Khoảng cách giữa điểm và mặt phẳng Phần 2 00:25:29
 • Khoảng cách và góc giữa hai đường thẳng chéo nhau 00:39:29
 • Bài 2: Khối đa diện đều và khối đa diện lồi - Bài giảng 1 00:28:50
 • Bài 2: Khối đa diện đều và khối đa diện lồi - Bài giảng 2 00:21:01
 • Bài giảng 1: Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy Đang cập nhật
 • Bài giảng 2: Tổng công thức tính nhanh thể tích khối đa diện thường gặp Đang cập nhật
 • Bài giảng 3: Thể tích khối chóp khi biết góc giữa đường và mặt - góc giữa hai mặt Đang cập nhật
 • Bài giảng 4: Thể tích khối chóp có hình chiếu của đỉnh là các điểm đặc biệt trên mặt đáy Phần 1 00:30:50
 • Bài giảng 4: Thể tích khối chóp có hình chiếu của đỉnh là các điểm đặc biệt trên mặt đáy Phần 2 00:26:11
 • Bài giảng 4: Thể tích khối chóp có hình chiếu của đỉnh là các điểm đặc biệt trên mặt đáy Phần 3 00:14:41
 • Bài giảng 1. Thể tích khối đa diện có hình chiếu nằm bên cạnh Phần 1 00:15:17
 • Bài giảng 1. Thể tích khối đa diện có hình chiếu nằm bên cạnh Phần 2 00:15:41
 • Bài giảng 2. Thể tích khối đa diện có hình chiếu nằm ở miền trong Phần 1 00:12:53
 • Bài giảng 2. Thể tích khối đa diện có hình chiếu nằm ở miền trong Phần 2 00:13:28
 • Bài giảng 3. Thể tích khối đa diện có hình chiếu nằm ở miền ngoài 00:14:41
 • Bài giảng 1. Thể tích khối chóp đều Phần 1 00:17:02
 • Bài giảng 1. Thể tích khối chóp đều Phần 2 00:20:39
 • Bài giảng 1. Thể tích khối lăng trụ tam giác đều Phần 1 00:17:44
 • Bài giảng 1. Thể tích khối lăng trụ tam giác đều Phần 2 00:17:03
 • Bài giảng 1. Thể tích khối lăng trụ tam giác đều Phần 3 00:05:48
 • Bài giảng 2. Thể tích khối lăng trụ tứ giác đều 00:19:06
 • Bài giảng 3. Thể tích hình hộp đứng - hình hộp chữ nhật - hình lập phương Phần 1 00:10:32
 • Bài giảng 3. Thể tích hình hộp đứng - hình hộp chữ nhật - hình lập phương Phần 2 00:15:07
 • Bài giảng 1. Tính bằng phương pháp xác định chiều cao và diện tích đáy Phần 1 00:20:24
 • Bài giảng 1. Tính bằng phương pháp xác định chiều cao và diện tích đáy Phần 1 00:11:11
 • Bài giảng 2. Tính thể tích khi biết yếu tố góc - khoảng cách Phần 1 00:15:38
 • Bài giảng 2. Tính thể tích khi biết yếu tố góc - khoảng cách Phần 2 00:40:04
 • Bài giảng 2. Tính thể tích khi biết yếu tố góc - khoảng cách Phần 3 00:07:11
 • Bài giảng 3. Tính thể tích gián tiếp qua thể tích khối chóp 00:11:52
 • Bài giảng 1. Tỷ số thể tích khối chóp tam giác Đang cập nhật
 • Bài giảng 2. Tỷ số thể tích khối chóp tứ giác Đang cập nhật
 • Bài giảng 3. Tỷ số thể tích khối lăng trụ tam giác Đang cập nhật
 • Bài giảng 1. Lý thuyết và bài tập tính các yếu tố về hình nón, khối nón Đang cập nhật
 • Bài giảng 2. Thiết diện của hình nón và khối nón Đang cập nhật
 • Bài giảng 1. Lý thuyết và bài tập tính các yếu tố về hình trụ, khối trụ Đang cập nhật
 • Bài giảng 2. Thiết diện của hình trụ và khối trụ Đang cập nhật
 • Bài giảng 1. Khối tròn xoay nội tiếp nhau - tính diện tích, thể tích Đang cập nhật
 • Bài giảng 2. Bài toán cực trị khối nón - trụ - cầu nội tiếp nhau Đang cập nhật
 • Bài giảng 1. Tính toán diện tích thể tích, bán kính vật thể Đang cập nhật

Mô tả

Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và bao quát toàn diện chương trình lớp 12 nhằm chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 đạt kết quả tốt nhất. Phương pháp giải toán được trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ thông qua các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao.


Phần kiến thức cơ bản lớp 12 giống như các em học trên lớp và thầy mở rộng thêm một chút. Thầy sẽ đưa vào những câu hỏi ở mức độ Nhận biết, Thông hiểu trong đề thi làm ví dụ minh họa cho từng phần lý thuyết để các em Hiểu sâu, Nhớ lâu!

Sau mỗi bài giảng các em được luyện tập qua các bài tập tự luận và trắc nghiệm chọn lọc có đáp án và lời giải chi tiết nhằm hiểu sâu lý thuyết, áp dụng phương pháp giải thuần thục và hoàn thiện kỹ năng làm bài.

Cùng tham gia khóa học và xây nền tảng kiến thức chuẩn bị cho quá trình luyện thi hiệu quả các em nhé!

 

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

2 đánh giá

33 sinh viên

4 khóa học

Trần Xuân Trường

giao_vien

 Thủ khoa Đại Học Ngoại Thương (29.75)
 Phương pháp học tập đi từ Bản Chất - Dễ Hiểu - Dễ Nhớ
 Phong cách giảng dạy vô cùng dễ hiểu và nhiệt tình với học sinh
 Sở hữu nhiều Bí kíp, Skill giải nhanh Toán và tư duy Toán học khác biệt giúp các em từ Trung bình – Khá đều có thể làm được bài.
 Khơi dậy Ước Mơ - Quyết tâm - Tự giác - Tự học
 Kinh nghiệm 8 năm luyện thi - hàng nghìn học sinh theo học đỗ vào một loạt các trường top đầu.
 Đặc biệt, thầy vô cùng mạnh VỀ CASIO – phần mà có thể tìm đáp án dễ dàng, nhanh nhất, tiết kiệm cho các bạn rất nhiều thời gian làm bài và gỡ điểm cho những bạn học YẾU.

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

7 tháng trước

Addmin

N

7 tháng trước

Ngân Hà

Thầy dạy hay. Em mong mình sẽ đạt mục tiêu
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

24 giờ, 33 phút, 59 giây
Cập nhật 22-02-2020
4.5
9514
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

24 giờ, 33 phút, 59 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
4515
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ
5
2976
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ