• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
BÍ KÍP HỌC GIỎI TOÁN CÙNG THẦY HUY
0/1
Chương 1. Hàm số
0/41
Chương 2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit
0/28
Chương 3. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
0/26

Luyện thi THPTQG môn Toán - Thầy Nguyễn Quý Huy - MỤC TIÊU 8+

Giáo viên: Nguyễn Quý Huy

1. SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.docx.pdf Xem Download
2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.pdf Xem Download
3.-GIÁ-TRỊ-LỚN-NHẤT-VÀ-GIÁ-TRỊ-NHỎ-NHẤT-CỦA-HÀM-SỐ.pdf Xem Download
4.TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.pdf Xem Download
5. BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ.pdf Xem Download
6. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.pdf Xem Download
7. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.pdf Xem Download
Bộ 5 đề thi giữa HK1 CÓ ĐÁP ÁN- toán 12 - thầy Huy.pdf Xem Download
1. Công thức lũy thừa và Loga.pdf Xem Download
2. Hàm số lũy thừa, mũ, loga p1.pdf Xem Download
2. Hàm số lũy thừa, mũ, loga p2.pdf Xem Download
2. Hàm số lũy thừa, mũ, loga p3.pdf Xem Download
2. Hàm số lũy thừa, mũ, loga p4.pdf Xem Download
2. Hàm số lũy thừa, mũ, loga p5.pdf Xem Download
2. Hàm số lũy thừa, mũ, loga p6.pdf Xem Download
3. Phương trình mũ loga p1.pdf Xem Download
3. Phương trình mũ loga p2.pdf Xem Download
4. Bất phương trình.pdf Xem Download
5. Lãi suất.pdf Xem Download
Bộ 5 đề tự luyện thi Hk1 - full đáp án - Toán 12 thầy Huy.pdf Xem Download
1.pdf Xem Download
2.pdf Xem Download
1. Các phép toán trên số phức.pdf Xem Download
2. Giải phương trình phức.pdf Xem Download
3. Tập hợp điểm biểu diễn số phức.pdf Xem Download
1. Khối đa diện và đa diện đều.pdf Xem Download
2. Thể tích khối chóp.pdf Xem Download
4. Tỷ số thể tích.pdf Xem Download
HÌNH NÓN.pdf Xem Download
HÌNH TRỤ.pdf Xem Download
MẶT CẦU, KHỐI CẦU.pdf Xem Download
1. Hệ tọa độ Oxyz.pdf Xem Download
2. Phương trình mặt cầu.pdf Xem Download
3. Phương trình mặt phẳng.pdf Xem Download
4. Phương trình đường thẳng.pdf Xem Download
5. Vị trí tương đối.pdf Xem Download
6. Góc và khoảng cách.pdf Xem Download
Đề số 1 - Toán 12-HK2- Thầy Huy.pdf Xem Download
Đề số 2 - Toán 12-HK2- Thầy Huy.pdf Xem Download
Đề số 3 - Toán 12-HK2- Thầy Huy.pdf Xem Download
Đề số 4 - Toán 12-HK2- Thầy Huy.pdf Xem Download
Đề số 5 - Toán 12-HK2- Thầy Huy.pdf Xem Download
Đề số 6 - Toán 12-HK2- Thầy Huy.pdf Xem Download
Đề số 7 - Toán 12-HK2- Thầy Huy.pdf Xem Download
Đề số 8 - Toán 12-HK2- Thầy Huy.pdf Xem Download
Đề số 9 - Toán 12-HK2- Thầy Huy.pdf Xem Download

Bình luận