Luyện thi THPTQG môn Vật Lý - Thầy Lê Xuân Vượng - Nền tảng 8+

Luyện thi THPTQG môn Vật Lý - Thầy Lê Xuân Vượng - Nền tảng 8+
799,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ Giảm 20%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (1)

3327 học viên ghi danh

Giáo viên: Lê Xuân Vượng

Trình độ: Lớp 12

Cấp độ: Ôn thi đại học

Thời gian: 73 giờ, 8 phút, 40 giây

Bài giảng: 195 bài

Học liệu: 0

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 1: Dao động điều hòa - Phần 1 00:08:52
 • Bài 1: Dao động điều hòa - Phần 2 00:05:56
 • Bài 1: Dao động điều hòa - Phần 3 00:21:27
 • Bài 1: Dao động điều hòa - Phần 4 00:06:49
 • Bài 1: Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa - Phần 1 00:20:33
 • Bài 1: Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa - Phần 2 00:06:12
 • Bài 1: Dao động điều hòa - Phần 1 00:08:52
 • Bài 1: Dao động điều hòa - Phần 2 00:05:56
 • Bài 1: Dao động điều hòa - Phần 3 00:21:27
 • Bài 1: Dao động điều hòa - Phần 4 00:06:49
 • Bài 1: Dao động điều hòa - Phần 5 00:15:56
 • Bài 1: Dao động điều hòa - Phần 6 00:20:13
 • Bài 1: Dao động điều hòa - Phần 7 00:13:49
 • Bài 1: Dao động điều hòa - Phần 8 00:16:53
 • Bài 1: Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa - Phần 1 00:20:33
 • Bài 1: Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa - Phần 2 00:06:12
 • Bài 1: Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa - Phần 3 00:17:18
 • Bài 1: Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa - Phần 4 00:06:38
 • Bài 1: Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa - Phần 5 00:16:16
 • Bài 1: Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa - Phần 6 00:12:24
 • Bài 1: Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa - Phần 7 00:05:54
 • Bài 1: Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa - Phần 8 00:12:28
 • Bài 1: Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa - Phần 9 00:09:57
 • Bài 1: Đồ thị và các mối quan hệ độc lập trong dao động điều hòa - Phần 1 00:08:28
 • Bài 1: Đồ thị và các mối quan hệ độc lập trong dao động điều hòa - Phần 2 00:09:06
 • Bài 1: Đồ thị và các mối quan hệ độc lập trong dao động điều hòa - Phần 3 00:15:28
 • Bài 1: Đồ thị và các mối quan hệ độc lập trong dao động điều hòa - Phần 4 00:10:54
 • Bài 1: Đồ thị và các mối quan hệ độc lập trong dao động điều hòa - Phần 5 00:11:10
 • Bài 1: Đồ thị và các mối quan hệ độc lập trong dao động điều hòa - Phần 6 00:10:00
 • Bài 1: Các dạng bài tập vận dụng - Phần 1 00:14:47
 • Bài 1: Các dạng bài tập vận dụng - Phần 2 00:20:21
 • Bài 1: Các dạng bài tập vận dụng - Phần 3 00:12:13
 • Bài 1: Các dạng bài tập vận dụng - Phần 4 00:11:35
 • Bài 1: Các dạng bài tập vận dụng - Phần 5 00:12:11
 • Bài 1: Các dạng bài tập vận dụng - Phần 6 00:13:33
 • Bài 1: Các dạng bài tập vận dụng - Phần 7 00:15:22
 • Bài 1: Các dạng bài tập vận dụng - Phần 8 00:20:16
 • Bài 1: Các dạng bài tập vận dụng - Phần 9 00:20:16
 • Bài 1: Các dạng bài tập vận dụng - Phần 10 00:21:10
 • Bài 1: Các dạng bài tập vận dụng - Phần 11 00:23:26
 • Bài 2 – Kỹ thuật đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa và ứng dụng Phần 1 00:21:13
 • Bài 2 – Kỹ thuật đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa và ứng dụng Phần 2 00:14:34
 • Bài 2 – Kỹ thuật đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa và ứng dụng Phần 3 00:23:35
 • Bài 2 – Kỹ thuật đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa và ứng dụng Phần 4 00:18:25
 • Bài 2 – Kỹ thuật đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa và ứng dụng Phần 5 00:18:53
 • Bài 2 – Kỹ thuật đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa và ứng dụng Phần 6 00:12:55
 • Bài 2 – Kỹ thuật đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa và ứng dụng Phần 7 00:15:52
 • Bài 2 – KT đường tròn lượng giác trong DHĐH và ứng dụng - II.c)Li độ, vận tốc, gia tốc, … tại 3 thời điểm t1, t2, t3 00:33:35
 • Bài 2 – KT đường tròn lượng giác trong DHĐH và ứng dụng - II.3. Tính khoảng thời gian ngắn nhất, lớn nhất liên quan đến li độ, vận tốc, gia tốc, động lượng… P1 00:25:15
 • Bài 2 – KT đường tròn lượng giác trong DHĐH và ứng dụng - II.3. Tính khoảng thời gian ngắn nhất, lớn nhất liên quan đến li độ, vận tốc, gia tốc, động lượng… P2 00:26:00
 • Bài 2 – KT đường tròn lượng giác trong DHĐH và ứng dụng - II.3. Tính khoảng thời gian ngắn nhất, lớn nhất liên quan đến li độ, vận tốc, gia tốc, động lượng… P3 00:32:18
 • Bài 2 – KT đường tròn lượng giác trong DHĐH và ứng dụng - II.3. Tính khoảng thời gian ngắn nhất, lớn nhất liên quan đến li độ, vận tốc, gia tốc, động lượng… P4 00:28:28
 • Bài 2 – KT đường tròn lượng giác trong DHĐH và ứng dụng - II.3. Tính khoảng thời gian ngắn nhất, lớn nhất liên quan đến li độ, vận tốc, gia tốc, động lượng… P5 00:20:22
 • Bài 2 – KT đường tròn lượng giác trong DHĐH và ứng dụng - II.3. Tính khoảng thời gian ngắn nhất, lớn nhất liên quan đến li độ, vận tốc, gia tốc, động lượng… P6 00:32:44
 • Bài 2 – KT đường tròn lượng giác trong DHĐH và ứng dụng - II.4. Tìm thời điểm vật đi qua vị trí xác định lần thứ n Phần 1 00:24:28
 • Bài 2 – KT đường tròn lượng giác trong DHĐH và ứng dụng - II.4. Tìm thời điểm vật đi qua vị trí xác định lần thứ n Phần 2 00:32:57
 • Bài 2 - II.5. Dạng bài toán tìm số lần vật đi qua vị trí đã biết x (hoặc v, a, Wt, Wđ, F) từ thời điểm t1 đến t2 Phần 1 00:39:50
 • Bài 2 - II.5. Dạng bài toán tìm số lần vật đi qua vị trí đã biết x (hoặc v, a, Wt, Wđ, F) từ thời điểm t1 đến t2 Phần 2 00:17:33
 • Bài 2 - II.6. Ứng dụng xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian ∆t bất kỳ Phần 1 00:32:02
 • Bài 2 - II.6. Ứng dụng xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian ∆t bất kỳ Phần 2 00:25:39
 • Bài 2 - II.6. Ứng dụng xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian ∆t bất kỳ Phần 3 00:31:01
 • Bài 2 - II.6. Ứng dụng xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian ∆t bất kỳ Phần 4 00:18:15
 • Bài 2 - II.6. Ứng dụng xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian ∆t bất kỳ Phần 5 00:26:35
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Khảo sát dao động của con lắc lò xo 00:42:17
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Chu kỳ con lắc lò xo, cắt ghép lò xo & các bài toán liên quan Phần 1 00:27:18
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Chu kỳ con lắc lò xo, cắt ghép lò xo & các bài toán liên quan Phần 2 00:19:02
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Chu kỳ con lắc lò xo, cắt ghép lò xo & các bài toán liên quan Phần 3 00:20:50
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Chu kỳ con lắc lò xo, cắt ghép lò xo & các bài toán liên quan Phần 4 00:22:31
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Chu kỳ con lắc lò xo, cắt ghép lò xo & các bài toán liên quan Phần 5 00:30:02
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Chu kỳ con lắc lò xo, cắt ghép lò xo & các bài toán liên quan Phần 6 00:16:52
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Chiều dài của lò xo 00:17:55
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Lực đàn hồi Phần 1 00:21:45
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Lực đàn hồi Phần 2 00:23:00
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Lực đàn hồi Phần 3 00:35:09
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Lực đàn hồi Phần 4 00:19:56
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Lực phục hồi Phần 1 00:19:59
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Lực phục hồi Phần 2 00:24:16
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Thời gian lò xo bị nén, giãn trong một chu kỳ Phần 1 00:18:19
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Thời gian lò xo bị nén, giãn trong một chu kỳ Phần 2 00:31:36
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Động năng của con lắc lò xo 00:27:18
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Thế năng của con lắc lò xo Phần 1 00:28:13
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Thế năng của con lắc lò xo Phần 2 00:15:48
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Cơ năng của con lắc lò xo 00:19:54
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của Wđ, Wt theo x, v 00:21:21
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Các dạng bài toán liên quan Phần 1 00:29:24
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Các dạng bài toán liên quan Phần 2 00:29:34
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Các dạng bài toán liên quan Phần 3 00:31:07
 • Bài 3 – Con lắc lò xo - Các dạng bài toán liên quan Phần 4 00:25:11
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học Phần 1 00:27:37
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng Đang cập nhật
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Vận tốc - lực căng dây treo con lắc 00:17:08
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Con lắc đơn dao động điều hòa & các đại lượng đặc trưng Phần 1 00:24:57
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Con lắc đơn dao động điều hòa & các đại lượng đặc trưng Phần 2 00:31:19
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Con lắc đơn dao động điều hòa & các đại lượng đặc trưng Phần 3 00:34:11
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Các dạng toán liên quan đến con lắc đơn Phần 1 00:34:52
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Các dạng toán liên quan đến con lắc đơn Phần 2 00:32:10
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Các dạng toán liên quan đến con lắc đơn Phần 3 00:30:34
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Các dạng toán liên quan đến con lắc đơn Phần 4 00:34:47
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Các dạng toán liên quan đến con lắc đơn Phần 5 00:35:03
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Các dạng toán liên quan đến con lắc đơn Phần 6 00:24:01
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Các dạng toán liên quan đến con lắc đơn Phần 7 00:35:19
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Các dạng toán liên quan đến con lắc đơn Phần 8 00:20:07
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Các dạng toán liên quan đến con lắc đơn Phần 9 00:29:24
 • Bài 4 – Con lắc đơn - Các dạng toán liên quan đến con lắc đơn Phần 10 Đang cập nhật
 • Bài 5 – Tổng hợp dao động - Phần 1 00:28:08
 • Bài 5 – Tổng hợp dao động - Phần 2 00:32:53
 • Bài 5 – Tổng hợp dao động - Phần 3 00:28:16
 • Bài 5 – Tổng hợp dao động - Phần 4 00:17:52
 • Bài 5 – Tổng hợp dao động - Phần 5 00:25:27
 • Bài 5 – Tổng hợp dao động - Phần 6 00:30:06
 • Bài 6: Các loại dao động Phần 1 00:34:19
 • Bài 6: Các loại dao động Phần 2 00:26:49
 • Bài 6: Các loại dao động Phần 3 00:18:39
 • Bài 8: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Sóng cơ là gì và đặc trưng của sóng hình sin Phần 1 00:29:23
 • Bài 8: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Sóng cơ là gì và đặc trưng của sóng hình sin Phần 2 00:30:50
 • Bài 8: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Phương trình sóng Phần 1 00:26:25
 • Bài 8: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Phương trình sóng Phần 2 00:21:31
 • Bài 8: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Các dạng đại cương về sóng cơ Phần 1 00:32:05
 • Bài 8: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Các dạng đại cương về sóng cơ Phần 2 00:29:58
 • Bài 8: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Các dạng đại cương về sóng cơ Phần 3 00:28:45
 • Bài 8: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Các dạng đại cương về sóng cơ Phần 4 00:37:51
 • Bài 8: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Các dạng đại cương về sóng cơ Phần 5 00:32:46
 • Bài 8: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Các dạng đại cương về sóng cơ Phần 6 00:26:40
 • Bài 9: Giao thoa sóng sóng và nhiễu xạ sóng - Lý thuyết Phần 1 00:33:07
 • Bài 9: Giao thoa sóng sóng và nhiễu xạ sóng - Lý thuyết Phần 2 00:18:37
 • Bài 9: Giao thoa sóng sóng và nhiễu xạ sóng - Các dạng toán thường gặp trong giao thoa sóng Phần 1 00:31:58
 • Bài 9: Giao thoa sóng sóng và nhiễu xạ sóng - Các dạng toán thường gặp trong giao thoa sóng Phần 2 00:35:50
 • Bài 9: Giao thoa sóng sóng và nhiễu xạ sóng - Các dạng toán thường gặp trong giao thoa sóng Phần 3 00:31:39
 • Bài 9: Giao thoa sóng sóng và nhiễu xạ sóng - Các dạng toán thường gặp trong giao thoa sóng Phần 4 00:25:55
 • Bài 9: Giao thoa sóng sóng và nhiễu xạ sóng - Các dạng toán thường gặp trong giao thoa sóng Phần 5 00:37:18
 • Bài 9: Giao thoa sóng sóng và nhiễu xạ sóng - Các dạng toán thường gặp trong giao thoa sóng Phần 6 00:23:02
 • Bài 9: Giao thoa sóng sóng và nhiễu xạ sóng - Các dạng toán thường gặp trong giao thoa sóng Phần 7 00:39:59
 • Bài 9: Giao thoa sóng sóng và nhiễu xạ sóng - Các dạng toán thường gặp trong giao thoa sóng Phần 8 00:25:55
 • Bài 10: Phản xạ sóng-sóng dừng - Sự phản xạ sóng, sóng dừng 00:40:02
 • Bài 10: phản xạ sóng-sóng dừng - Các dạng bài toán đặc trưng trong sóng dừng phần 1 00:26:11
 • Bài 10: phản xạ sóng-sóng dừng - Các dạng bài toán đặc trưng trong sóng dừng phần 2 00:21:30
 • Bài 10: phản xạ sóng-sóng dừng - Các dạng bài toán đặc trưng trong sóng dừng phần 3 00:23:58
 • Bài 10: phản xạ sóng-sóng dừng - Các dạng bài toán đặc trưng trong sóng dừng phần 4 00:21:13
 • Bài 10: phản xạ sóng-sóng dừng - Các dạng bài toán đặc trưng trong sóng dừng phần 5 00:23:07
 • Bài 11: Sóng âm-nguồn nhạc âm - Nguồn gốc của âm và cảm giác về âm 00:11:00
 • Bài 11: Sóng âm-nguồn nhạc âm - Phân loại sóng âm 00:10:48
 • Bài 11: Sóng âm-nguồn nhạc âm - các đặc trưng vật lí của sóng âm 00:25:42
 • Bài 11: Sóng âm-nguồn nhạc âm - các đặc trưng sinh lý của sóng âm và nguồn âm 00:28:33
 • Bài 11: Sóng âm-nguồn nhạc âm - Các dạng toán đặc trưng về sóng âm và nguồn nhạc âm Dạng 1 00:31:29
 • Bài 11: Sóng âm-nguồn nhạc âm - Các dạng toán đặc trưng về sóng âm và nguồn nhạc âm Dạng 2 00:27:48
 • Bài 11: Sóng âm-nguồn nhạc âm - Các dạng toán đặc trưng về sóng âm và nguồn nhạc âm Dạng 3 p1 00:25:39
 • Bài 11: Sóng âm-nguồn nhạc âm - Các dạng toán đặc trưng về sóng âm và nguồn nhạc âm Dạng 3 p2 00:26:31
 • Bài 11: Sóng âm-nguồn nhạc âm - Các dạng toán đặc trưng về sóng âm và nguồn nhạc âm Dạng 4 00:20:52
 • Bài 11: Sóng âm-nguồn nhạc âm - Các dạng toán đặc trưng về sóng âm và nguồn nhạc âm Dạng 5 00:26:31
 • Bài 13: Dao động điện từ - Dao động điện từ trong mạch LC Phần 1 00:15:21
 • Bài 13: Dao động điện từ - Dao động điện từ trong mạch LC Phần 2 00:21:36
 • Bài 13: Dao động điện từ - Dao động điện từ trong mạch LC Phần 3 00:21:33
 • Bài 13: Dao động điện từ - Dao động điện từ trong mạch LC Phần 4 00:17:58
 • Bài 13: Dao động điện từ - Dao động điện từ tắt dần và dao dao động điện từ duy trì 00:15:59
 • Bài 13: Dao động điện từ - Sự tương giao giữa dao động cơ và dao động điện từ 00:14:51
 • Bài 13: Dao động điện từ - Các dạng bài tập đặc trưng của mạch LC Dạng 1 Phần 1
 • Bài 13: Dao động điện từ - Các dạng bài tập đặc trưng của mạch LC Dạng 1 Phần 2
 • Bài 13: Dao động điện từ - Các dạng bài tập đặc trưng của mạch LC Dạng 1 Phần 3 00:18:04
 • Bài 13: Dao động điện từ - Các dạng bài tập đặc trưng của mạch LC Dạng 2 Phần 1 00:23:53
 • Bài 13: Dao động điện từ - Các dạng bài tập đặc trưng của mạch LC Dạng 2 Phần 2 00:25:19
 • Bài 13: Dao động điện từ - Các dạng bài tập đặc trưng của mạch LC Dạng 3 00:34:10
 • Bài 13: Dao động điện từ - Các dạng bài tập đặc trưng của mạch LC Dạng 4 00:30:53
 • Bài 13: Dao động điện từ - Các dạng bài tập đặc trưng của mạch LC Dạng 5 00:23:13
 • I. SÓNG ĐIỆN TỪ LÀ GÌ ? 00:12:20
 • II. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA SÓNG ĐIỆN TỪ Đang cập nhật
 • III. TÍNH CHẤT CỦA SÓNG ĐIỆN TỪ 00:05:26
 • IV . TƯƠNG TÁC VỚI VẬT CHẤT 00:12:28
 • Dạng 1. Sự lan truyền của điện từ trường trong các môi trường - Phần 1 00:18:22
 • Dạng 1. Sự lan truyền của điện từ trường trong các môi trường - Phần 2 00:28:54
 • Dạng 2. Bài tập liên quan đến mạch chọn sóng - Phần 1 00:20:54
 • Dạng 2. Bài tập liên quan đến mạch chọn sóng - Phần 1 Tiếp 00:18:26
 • Dạng 2. Bài tập liên quan đến mạch chọn sóng - Phần 2 00:24:36
 • I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 00:12:51
 • II. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 00:16:14
 • III. GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG 00:14:29
 • IV. CÁC DẠNG BÀI TOÁN ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG XOAY CHIỀU - Dạng 1 00:24:34
 • IV. CÁC DẠNG BÀI TOÁN ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG XOAY CHIỀU - Dạng 2 Đang cập nhật
 • IV. CÁC DẠNG BÀI TOÁN ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG XOAY CHIỀU - Dạng 3 00:26:07
 • IV. CÁC DẠNG BÀI TOÁN ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG XOAY CHIỀU - Dạng 4 00:10:53
 • I. ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CHỨA ĐIỆN TRỞ R 00:12:19
 • II. ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CHỨA TỤ ĐIỆN 00:16:19
 • III. ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CHỨA CUỘN CẢM 00:14:44
 • Dạng 1: Đoạn mạch chỉ có điện trở R Đang cập nhật
 • Dạng 2: Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần Đang cập nhật
 • Dạng 3: Đoạn mạch chỉ chứa tụ điện 00:16:32
 • I. CÁC GIÁ TRỊ TỨC THỜI VÀ ĐỊNH LUẬT VỀ ĐIỆN ÁP TỨC THỜI 00:10:12
 • II. GIẢN ĐỒ FRE-NEN. ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ 00:23:39
 • Dạng 1: Tổng trở của đoạn mạch và định luật Ohm 00:22:13
 • Dạng 2: Viết biểu thức u, i, uR, uL, uC, uRL... và xác định độ lệch pha 00:19:59
 • Dạng 3: Giãn đồ vectơ & mối quan hệ của các điện áp hiệu dụng Phần 1 00:27:09
 • Dạng 3: Giãn đồ vectơ & mối quan hệ của các điện áp hiệu dụng Phần 2 00:18:31
 • Dạng 4: Bài toán hộp đen và độ lệch pha Phần 1 00:19:40
 • Dạng 4: Bài toán hộp đen và độ lệch pha Phần 2 00:21:45
 • Dạng 5: Vận dụng kỹ thuật số phức giải toán điện xoay chiều Phần 1 00:20:01
 • Dạng 5: Vận dụng kỹ thuật số phức giải toán điện xoay chiều Phần 2 00:18:09
 • I. CÔNG SUẤT CỦA ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU 00:12:09
 • II. HỆ SỐ CÔNG SUẤT - Biểu thức vủa hệ số công suất Đang cập nhật
 • II. HỆ SỐ CÔNG SUẤT - Ý nghĩa của hệ số công suất Đang cập nhật
 • III. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐẶC TRƯNG - Dạng 1: Xác định công suất của mạch xoay chiều Phần 1 00:20:52
 • III. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐẶC TRƯNG - Dạng 1: Xác định công suất của mạch xoay chiều Phần 2 00:12:34
 • III. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐẶC TRƯNG - Dạng 2. Hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp Phần 1 00:18:36
 • III. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐẶC TRƯNG - Dạng 2. Hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp Phần 2 00:21:40
 • IV. BÀI TOÁN CỰC TRỊ VỀ CÔNG SUẤT - Dạng 1. Khảo sát sự phụ thuộc của công suất vào R Phần 1 00:21:51
 • IV. BÀI TOÁN CỰC TRỊ VỀ CÔNG SUẤT - Dạng 1. Khảo sát sự phụ thuộc của công suất vào R Phần 2 00:21:47
 • IV. BÀI TOÁN CỰC TRỊ VỀ CÔNG SUẤT - Dạng 2. Khảo sát sự phụ thuộc của công suất vào L, C, ω Phần 1 00:17:50
 • IV. BÀI TOÁN CỰC TRỊ VỀ CÔNG SUẤT - Dạng 2. Khảo sát sự phụ thuộc của công suất vào L, C, ω Phần 2 00:22:18
 • I. Đang cập nhật
 • II. Đang cập nhật
 • III Đang cập nhật
 • DẠNG 1. BÀI TẬP VỀ MÁY BIẾN ÁP LÍ TƯỞNG 00:26:11
 • DẠNG 2. MÁY BIẾN ÁP CÓ HIỆU SUẤT, ĐIỆN TRỞ 00:17:10
 • DẠNG 3. BÀI TOÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG Đang cập nhật
 • DẠNG 1.BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT PHA 00:31:00
 • DẠNG 2.BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN MÁY PHÁT ĐIỆN BA PHA Đang cập nhật

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

3 đánh giá

17 sinh viên

3 khóa học

Lê Xuân Vượng

giao_vien

THÀNH TÍCH & KINH NGHIỆM
 Cử nhân Vật lý Quốc tế - ĐH Khoa Học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 Thạc sỹ Khoa học-Vật Lý kỹ thuật- Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 Giải nhất Olympic Vật Lý toàn quốc & Giải nhì nghiên cứu khoa học, có một số bài báo khoa học trong nước và quốc tế.
 9 năm luyện thi Toán Lý THPTQG, luyện thi chuyên, HSG với hàng trăm học sinh đỗ đạt điểm cao.
 Dạy thành công nhiều em học sinh mất gốc lý, sinh viên đại học thi lại đạt kết quả cao.


PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
 Lấy chữ “Tâm” để làm nền tảng dạy học. Thầy luôn coi các bạn như những người con, người em út trong nhà, nên luôn mong muốn các bạn mở lòng, trao đổi thẳng thắn khi vướng mắc, không ngại yếu kém, đừng ngại vì hai chữ “ Thầy-trò”, hãy luôn coi thầy như người anh thân thuộc.
 Dạy học coi trọng bản chất, hiện tượng Vật lý (bởi Vật lý là môn học có tính tương tác và ứng dụng rất cao trong đời sống xã hội), phương pháp giảng dạy học đi từ bản chất, hiện tượng đơn giản-dễ hiểu, ghi nhớ tự nhiên. Học Vật lý như trải nghiệm cuộc sống hằng ngày.
 Dạy và học coi trọng rèn luyện phương pháp tự học: Luôn cởi mở, nhiệt huyết để khuyến khích học trò tìm tòi, khám phá, phát hiện, tập luyện, khai khẩn và xử lí thông tin bài tập, sáng tạo biến đổi bài tập sang nhiều dạng có thể …qua đó giúp học trò tự hình thành thông hiểu, năng lực và phẩm chất
 Dạy học trò cách tìm ra chân lí, biết sử dụng “điểm dừng” trong quá trình làm bài, luyện đề để “ Tiết kiệm thời gian, làm 1 bài thành 10 bài, 1 đề thành 10 đề”.
 Coi “ Toán học” là công cụ khoa học cho Vật lý. Mọi kỹ năng, kỹ thuật Toán học, Casio mới nhất, nhanh nhất sẽ được Thầy hướng dẫn linh hoạt, sáng tạo. “Học Lý – Toán song hành”.
 Bài giảng công nghệ “4.0”, Thực nghiệm Vật lý sinh động, “nhìn là hiểu, phân tích là nhớ”.
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
 Tài liệu và nội dung giảng dạy được kết hợp hài hòa từ nhiều nguồn khác nhau: SGK, GV, các tài liệu khoa học ăn nhập, thử nghiệm, bảng tàng, thực tế…nhưng phải luôn gắn với: Vốn thông hiểu, kinh nghiệm và nhu cầu của HS, những vấn đề học trò quan tâm, sát thực với nhu cầu học tập và thi tuyển của từng đối tượng học sinh.
 Bài tập bám sát ngân hàng đề thi THPTQG, hệ thống bài tập biến tướng từ các đề thi chính thức luôn được thầy phát triển hóa, cập nhật, sáng tạo từ dễ đến khó phù hợp với mọi đối tượng học sinh.

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Anhnho Nguyen

Thầy dạy cực kỳ chi tiết và dễ hiểu ạ
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

73 giờ, 8 phút, 40 giây
Cập nhật 22-02-2020
4.5
9514
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

73 giờ, 8 phút, 40 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
4515
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ
5
2976
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ

Khóa học khác của thầy cô