• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
HỌC KÌ I
0/71
HỌC KÌ II
0/58

Ngữ Văn 10 - Cô Trương Khánh Linh

Giáo viên: Cô Trương Khánh Linh

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1.pdf Xem Download
Chiến thắng Mtao Mxây.pdf Xem Download
Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy.pdf Xem Download
Uy-lít-xơ trở về (trích Ô-đi-xê – sử thi Hi Lạp).pdf Xem Download
Ra-ma buộc tội (trích Ramayana - sử thi Ấn Độ).pdf Xem Download
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ I LẦN 1.pdf Xem Download
Tấm Cám.pdf Xem Download
Tam đại con gà.pdf Xem Download
VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 2.pdf Xem Download
Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa.pdf Xem Download
Ca dao hài hước.pdf Xem Download
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ I LẦN 2.pdf Xem Download
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I.pdf Xem Download
Tỏ lòng (Thuật hoài) - Phạm Ngũ Lão.pdf Xem Download
Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới - bài 43) - Nguyễn Trãi.pdf Xem Download
VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 3.pdf Xem Download
Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm.pdf Xem Download
Đọc Tiểu Thanh kí - Nguyễn Du.pdf Xem Download
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ I LẦN 3.pdf Xem Download
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I.pdf Xem Download
VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 4.pdf Xem Download
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ II LẦN 1.pdf Xem Download
VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 5.pdf Xem Download
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II.pdf Xem Download
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ II LẦN 2.pdf Xem Download
VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 6.pdf Xem Download
Truyện Kiều (trích đoạn Trao duyên) - Nguyễn Du.pdf Xem Download
Truyện Kiều (trích đoạn Nỗi thương mình) - Nguyễn Du.pdf Xem Download
Truyện Kiều (trích đoạn Chí khí anh hùng) - Nguyễn Du.pdf Xem Download
Truyện Kiều (trích đoạn Thề nguyền) - Nguyễn Du.pdf Xem Download
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ II LẦN 3.pdf Xem Download
VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 7.pdf Xem Download
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II.pdf Xem Download

Bình luận

Các khóa học khác của Giáo viên Cô Trương Khánh Linh