Ngữ Văn lớp 9 - Cô Nguyễn Ngọc Anh
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 14%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

1958 học viên ghi danh

Giáo viên: Nguyễn Ngọc Anh

Trình độ: Lớp 9

Cấp độ: Cấp 2

Thời gian: 26 giờ, 6 phút, 17 giây

Bài giảng: 118 bài

Học liệu: 0

Cập nhật: 26/08/2019

Danh sách các bài học

 • Hướng dẫn học trực tuyến hiệu quả 00:09:40
 • Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - Tìm hiểu chung 00:10:38
 • Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - Đọc hiểu văn bản Phần 1 00:14:12
 • Nghị luận trong văn bản tự sự - Phần 1 00:18:05
 • Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự Phần 1 00:27:36
 • Hướng dẫn học trực tuyến hiệu quả 00:09:40
 • Phong cách Hồ Chí Minh - Phần 1 00:17:05
 • Phong cách Hồ Chí Minh - Phần 2 00:19:25
 • Các phương châm hội thoại 00:27:54
 • Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh 00:28:41
 • Đấu tranh cho một thế giới hòa bình Phần 1 00:31:46
 • Đấu tranh cho một thế giới hòa bình Phần 2 00:19:58
 • Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - Phần 1 00:29:17
 • Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh - Phần 2 00:18:40
 • Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - Tìm hiểu chung 00:10:38
 • Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - Đọc hiểu văn bản Phần 1 00:14:12
 • Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - Đọc hiểu văn bản Phần 2 00:10:02
 • Các phương châm hội thoại (tiết 3 & luyện tập) Phần 1 00:30:44
 • Các phương châm hội thoại (tiết 3 & luyện tập) Phần 2 00:18:26
 • Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 1 00:35:28
 • Xưng hô trong hội thoại - Phần 1 00:23:22
 • Xưng hô trong hội thoại - Phần 2 00:32:36
 • Chuyện người con gái Nam Xương Phần 1 00:17:07
 • Chuyện người con gái Nam Xương Phần 2 00:29:00
 • Chuyện người con gái Nam Xương Phần 3 00:21:21
 • Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp - Phần 1 00:17:46
 • Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp - Phần 2 00:25:01
 • Sự phát triển của từ vựng - Phần 1 00:24:53
 • Sự phát triển của từ vựng - Phần 2 00:20:27
 • Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh Đang cập nhật
 • Hoàng Lê nhất thống chí Phần 1 00:34:09
 • Hoàng Lê nhất thống chí Phần 2 00:30:08
 • Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) - Phần 1 00:21:01
 • Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) - Phần 2 00:23:10
 • Chị em Thúy Kiều Phần 1 00:21:57
 • Chị em Thúy Kiều Phần 2 00:20:33
 • Cảnh ngày xuân 00:36:20
 • Thuật ngữ 00:36:26
 • Miêu tả trong văn bản tự sự - Phần 1 00:22:28
 • Miêu tả trong văn bản tự sự - Phần 2 00:19:40
 • Kiều ở lầu Ngưng Bích Đang cập nhật
 • Trau dồi vốn từ - Phần 1 00:22:15
 • Trau dồi vốn từ - Phần 2 00:25:11
 • Trau dồi vốn từ - Phần 3 00:20:06
 • Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 2 Đang cập nhật
 • Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Đang cập nhật
 • Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự Phần 1 00:27:36
 • Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự Phần 2 00:19:21
 • Tổng kết về từ vựng (tiết 1) - Phần 1 00:34:06
 • Tổng kết về từ vựng (tiết 1) - Phần 2 00:23:30
 • Tổng kết về từ vựng (tiết 1) - Phần 3 00:26:45
 • Tổng kết về từ vựng (tiết 1) - Phần 4 00:13:09
 • Đồng chí Đang cập nhật
 • Bài thơ về tiểu đội xe không kính Đang cập nhật
 • Hướng dẫn kiểm tra phần văn bản Đang cập nhật
 • Tổng kết về từ vựng (Tiết 2) - Phần 1 00:36:55
 • Tổng kết về từ vựng (Tiết 2) - Phần 2 00:31:59
 • Nghị luận trong văn bản tự sự - Phần 1 00:18:05
 • Nghị luận trong văn bản tự sự - Phần 2 00:11:55
 • Nghị luận trong văn bản tự sự - Phần 3 00:11:27
 • Đoàn thuyền đánh cá Đang cập nhật
 • Bếp lửa Đang cập nhật
 • Tổng kết về từ vựng (Tiết 3) - Phần 1 00:25:55
 • Tổng kết về từ vựng (Tiết 3) - Phần 2 00:19:46
 • Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ Đang cập nhật
 • Ánh trăng Đang cập nhật
 • Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp) - Phần 1 00:14:13
 • Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp) - Phần 2 00:23:45
 • Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp) - Phần 3 00:12:40
 • Làng Đang cập nhật
 • Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm - Phần 1 Đang cập nhật
 • Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm - Phần 2 Đang cập nhật
 • Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm - Phần 3 Đang cập nhật
 • Lặng lẽ Sa Pa Đang cập nhật
 • Ôn tập phần tiếng Việt Đang cập nhật
 • Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự - Phần 1 00:11:30
 • Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự - Phần 2 00:16:18
 • Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 3 Đang cập nhật
 • Người kể chuyện trong văn bản tự sự Phần 1 00:28:08
 • Người kể chuyện trong văn bản tự sự Phần 2 00:24:39
 • Chiếc lược ngà Đang cập nhật
 • Ôn tập thơ và truyện hiện đại Đang cập nhật
 • Ôn tập cuối học kì Đang cập nhật
 • Bàn về đọc sách Đang cập nhật
 • Khởi ngữ Phần 1 00:20:56
 • Khởi ngữ Phần 2 00:21:23
 • Phép phân tích và tổng hợp Phần 1 00:24:06
 • Phép phân tích và tổng hợp Phần 2 00:23:35
 • Tiếng nói của văn nghệ Đang cập nhật
 • Các thành phần biệt lập Phần 1 00:20:52
 • Các thành phần biệt lập Phần 2 00:24:52
 • Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống Phần 1 00:29:15
 • Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống Phần 2 00:11:42
 • Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống 00:30:48
 • Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới Đang cập nhật
 • Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 5 Phần 1 Đang cập nhật
 • Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 5 Phần 2 Đang cập nhật
 • Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí Phần 1 00:32:31
 • Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí Phần 2 00:27:42
 • Liên kết câu và liên kết đoạn văn Đang cập nhật
 • Con cò Đang cập nhật
 • Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí Đang cập nhật
 • Mùa xuân nho nhỏ Đang cập nhật
 • Viếng lăng Bác Đang cập nhật
 • Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) Đang cập nhật
 • Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 6 Đang cập nhật
 • Sang thu Đang cập nhật
 • Nói với con Đang cập nhật
 • Nghĩa tường minh và hàm ý Đang cập nhật
 • Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ Đang cập nhật
 • Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ Đang cập nhật
 • Ôn tập về thơ Đang cập nhật
 • Tổng kết văn bản nhật dụng Đang cập nhật
 • Hướng dẫn ôn tập giữa kì II Đang cập nhật
 • Bến quê Đang cập nhật
 • Ôn tập phần tiếng Việt Đang cập nhật
 • Những ngôi sao xa xôi Đang cập nhật
 • Tổng kết về ngữ pháp Đang cập nhật
 • Ôn tập về truyện Đang cập nhật
 • Bắc Sơn Đang cập nhật
 • Tổng kết phần văn học Đang cập nhật
 • Ôn tập cuối học kì II Đang cập nhật
 • Ôn tập cuối năm Đang cập nhật

Mô tả

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Khóa học mang đến cho người học những kiến thức cơ bản, súc tích và gần gũi nhất với học sinh lớp 9. Với cách diễn đạt giản dị và chi tiết, cô Nguyễn Ngọc Anh sẽ giúp học sinh có được kiến thức cơ bản của môn Ngữ văn 9 và tạo dựng nền tảng vững chắc cho kì thi vào THPT. Cách diễn giải các nội dung sách giáo khoa cụ thể, sinh động với rất nhiều ngữ liệu thân thuộc, sự chia sẻ chân thành về vốn sống, phương pháp học và làm bài của cô Ngọc Anh chắc chắc sẽ gợi được cho các em sự yêu thích, hứng thú với môn học này.

Nội dung chính của khóa học bao gồm:

-          Kiến thức cơ bản:

Mang đến cho học sinh các kiến thức cơ bản và trọng tâm nhất ở cả 3 phân môn: Văn bản, tiếng Việt và làm văn.

-          Phương pháp làm bài:

Khóa học có đầy đủ bài giảng về cách làm các dạng bài làm văn cơ bản, hướng dẫn viết các bài TLV trong chương trình.

-          Kiểm tra kiến thức định kì:

Giữa kì, cuối kì và cuối khóa học đều có các buổi luyện đề, đính kèm các video bài giảng chữa đề để giúp học sinh, phụ huynh đánh giá được kết quả, sự tiến bộ của học sinh khi tham gia khóa học.

ĐỐI TƯỢNG

-          Tất cả các học sinh có mong muốn nắm vững kiến thức trọng tâm Ngữ văn lớp 9, củng cố các kỹ năng làm bài tập vận dụng theo dạng đề cơ bản.

-          Phụ huynh muốn tìm hiểu chương trình để hướng dẫn việc học tập cho con

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

-          Nắm chắc kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình Ngữ văn lớp 9

-          Có được những phương pháp, kỹ năng nền tảng để làm các dạng đề cơ bản về đọc – hiểu, tiếng Việt và làm văn.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC SINH:

-          Xem kĩ nội dung bài giảng tại video và các tài liệu đính kèm

-          Ghi lại các thắc mắc, câu hỏi để trao đổi với thầy cô trợ giảng ở phần bình luận

-          Tự giác đọc trước bài trước khi xem video bài giảng, làm các bài tập tự luyện và ôn lại kiến thức sau khi đã xem bài giảng

LƯU Ý VỚI PHỤ HUYNH:

-          Thường xuyên cập nhật tình hình học tập của các con qua trang khóa học và hòm thư điện tử

-          Đóng góp ý kiến với đội ngũ thầy cô VietJack để khóa học có được hiệu quả tốt nhất.

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

1 sinh viên

1 khóa học

Nguyễn Ngọc Anh

giao_vien

- Phương châm sống: "Nếu có thể làm ai đó mỉm cười, hãy làm ngay hôm nay". Đó chính là động lực giúp cô Ngọc Anh xây dựng được những giờ học thú vị, đầy hứng thú và hiệu quả với học sinh.
- Phong cách trẻ trung nhưng chuyên nghiệp, đầy nhiệt huyết từ cô Ngọc Anh sẽ giúp học sinh có được động lực học mạnh mẽ, rèn luyện củng cố được kiến thức một cách tự nhiên.

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Tổng ôn Ngữ Văn vào 10 - cô Hoàng Tố Nga

26 giờ, 6 phút, 17 giây
Cập nhật 24-09-2019
0
2754
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Toán 9 - Thầy Trần Trung Hải

26 giờ, 6 phút, 17 giây
Cập nhật 23-08-2019
5
1293
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Vật Lý lớp 9 - Thầy Phạm Tuấn Anh

26 giờ, 6 phút, 17 giây
Cập nhật 05-08-2019
0
1139
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ