Toán 9 - Thầy Trần Trung Hải
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 14%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (1)

1256 học viên ghi danh

Giáo viên: Trần Trung Hải

Trình độ: Lớp 9

Cấp độ: Cấp 2

Thời gian: 2 giờ, 54 phút, 50 giây

Bài giảng: 15 bài

Học liệu: 4

Cập nhật: 05/08/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 1. Căn bậc hai và hằng đẳng thức - Phần 1 Xem Học thử 00:09:55
 • Bài 1. Căn bậc hai và hằng đẳng thức - Phần 2 Xem Học thử 00:11:51
 • Bài 1. Căn bậc hai và hằng đẳng thức - Phần 3 Xem Học thử 00:15:36
 • Bài 1. Căn bậc hai và hằng đẳng thức - Phần 1 Xem Học thử 00:09:55
 • Bài 1. Căn bậc hai và hằng đẳng thức - Phần 2 Xem Học thử 00:11:51
 • Bài 1. Căn bậc hai và hằng đẳng thức - Phần 3 Xem Học thử 00:15:36
 • Bài 2. Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương - Phần 1 00:10:17
 • Bài 2. Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương - Phần 2 00:14:56
 • Bài 2. Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương - Phần 3 00:07:10
 • Bài 2. Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương - Phần 4 00:12:58
 • Bài 3. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai - Phần 1 00:07:49
 • Bài 3. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai - Phần 2 00:10:01
 • Bài 3. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai - Phần 3 00:10:10
 • Bài 3. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai - Phần 4 00:10:38
 • Bài 4. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai - Phần 1 00:06:33
 • Bài 4. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai - Phần 2 00:13:05
 • Bài 4. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai - Phần 3 00:12:31
 • Bài 4. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai - Phần 4 00:21:20

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

1 đánh giá

2 sinh viên

2 khóa học

Trần Trung Hải

giao_vien

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 ngày trước

Trần Trung Hải

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận
Hỏi đáp

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Tổng ôn Ngữ Văn vào 10 - cô Hoàng Tố Nga

2 giờ, 54 phút, 50 giây
Cập nhật 05-08-2019
0
2717

599,000 VNĐ

699,000 VNĐ

Vật Lý lớp 9 - Thầy Phạm Tuấn Anh

2 giờ, 54 phút, 50 giây
Cập nhật 05-08-2019
0
1102

599,000 VNĐ

699,000 VNĐ

Tổng ôn Toán vào 10 - Cô Nguyễn Hồng Nhung

2 giờ, 54 phút, 50 giây
Cập nhật 05-08-2019
0
2203

599,000 VNĐ

699,000 VNĐ

Các khóa khác của thầy cô

Vật Lý 11 - Thầy Trần Trung Hải

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ