Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 3 chuyên đề tương ứng với 3 chương và 84 bài khái quát kiến thức tổng hợp về môn Ngữ Văn trong chương trình Ngữ Văn THCS.
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 43%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

2754 học viên ghi danh

Giáo viên: Hoàng Tố Nga

Trình độ: Lớp 9

Cấp độ: Cấp 2

Thời gian: 20 giờ, 8 phút, 21 giây

Bài giảng: 111 bài

Học liệu: 61

Cập nhật: 19/01/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 37. Chiếc lược ngà (P1) 00:14:45
 • Bài 37. Chiếc lược ngà (P2) 00:17:34
 • Bài 38. Chiếc lược ngà (P1) 00:15:24
 • Bài 39. Nghị luận về đoạn thơ - bài thơ (P1) 00:14:08
 • Bài 39. Nghị luận về đoạn thơ - bài thơ (P2) 00:11:03
 • Bài 1. Cấu tạo từ (đơn, ghép - láy tượng hình, tượng thanh) (P1) 00:26:39
 • Bài 1. Cấu tạo từ (đơn, ghép - láy tượng hình, tượng thanh) (P2) 00:08:27
 • Bài 2. Từ loại (danh, số, chỉ, động, tính, phó, đại, quan hệ, lượng, trợ, thán) (P1) 00:17:42
 • Bài 2. Từ loại (danh, số, chỉ, động, tính, phó, đại, quan hệ, lượng, trợ, thán) (P2) 00:07:16
 • Bài 3. Nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa, hiện tượng chuyển nghĩa, nghĩa tường minh, nghĩa hàm ý (P1) 00:20:25
 • Bài 3. Nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa, hiện tượng chuyển nghĩa, nghĩa tường minh, nghĩa hàm ý (P2) 00:04:43
 • Bài 4. Từ vay mượn (từ Hán Việt) 00:10:18
 • Bài 5. Trường từ vựng, vốn từ 00:15:17
 • Bài 6. Câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp (P1) 00:12:44
 • Bài 6. Câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp (P2) 00:13:01
 • Bài 6. Câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp (P3) 00:14:26
 • Bài 6. Câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp (P4) 00:10:46
 • Bài 7. Câu phân loại theo mục đích nói (P1) 00:14:43
 • Bài 7. Câu phân loại theo mục đích nói (P2) 00:10:35
 • Bài 7. Câu phân loại theo mục đích nói (P3) 00:10:27
 • Bài 8. Câu chủ động, câu bị động (P1) 00:14:00
 • Bài 8. Câu chủ động, câu bị động (P2) 00:07:28
 • Bài 9. Câu phủ định (P1) 00:06:46
 • Bài 9. Câu phủ định (P2) 00:13:46
 • Bài 10. Trật tự từ trong câu (P1) 00:12:24
 • Bài 10. Trật tự từ trong câu (P2) 00:15:33
 • Bài 11. Liên kết câu (P1) 00:08:49
 • Bài 11. Liên kết câu (P2) 00:14:32
 • Bài 12. Các phương châm hội thoại (P1) 00:06:41
 • Bài 12. Các phương châm hội thoại (P2) 00:10:49
 • Bài 13. Khái quát về biện pháp tu từ (P1) 00:09:28
 • Bài 13. Khái quát về biện pháp tu từ (P2) 00:11:28
 • Bài 14. Tu từ ngữ âm (P1) 00:09:00
 • Bài 14. Tu từ ngữ âm (P2) 00:09:37
 • Bài 15. Tu từ từ vựng (P1) 00:09:29
 • Bài 15. Tu từ từ vựng (P2) 00:07:22
 • Bài 16. Tu từ từ vựng (P1) 00:09:21
 • Bài 16. Tu từ từ vựng (P2) 00:09:31
 • Bài 17. Tu từ từ vựng (P1) 00:10:25
 • Bài 17. Tu từ từ vựng (P2) 00:09:39
 • Bài 18. Tu từ cú pháp (P1) 00:08:51
 • Bài 18. Tu từ cú pháp (P2) 00:11:40
 • Bài 19. Tu từ cú pháp (P1) 00:07:43
 • Bài 19. Tu từ cú pháp (P2) 00:09:57
 • Bài 20. Tu từ cú pháp (P1) 00:09:02
 • Bài 20. Tu từ cú pháp (P2) 00:08:21
 • Bài 21. Văn bản tự sự (P1) 00:13:02
 • Bài 21. Văn bản tự sự (P2) 00:08:12
 • Bài 22. Làng (tiết 1- P1) 00:11:24
 • Bài 22. Làng (tiết 1- P2) 00:08:21
 • Bài 23. Làng (tiết 2) 00:10:38
 • Bài 24. Văn bản trữ tình (tiết 1) 00:14:15
 • Bài 25. Văn bản trữ tình (tiết 2) 00:11:10
 • Bài 26. Đồng chí 00:13:06
 • Bài 27. Đồng chí 00:14:24
 • Bài 28 . Phép phân tích và tổng hợp (P1) 00:13:10
 • Bài 28 . Phép phân tích và tổng hợp (P2) 00:11:25
 • Bài 29. Lặng lẽ Sa Pa (tiết 1 -P1) 00:14:53
 • Bài 29. Lặng lẽ Sa Pa (tiết 1 -P2) 00:10:24
 • Bài 30. Lặng lẽ Sa Pa (tiết 2 -P1) 00:08:03
 • Bài 30. Lặng lẽ Sa Pa (tiết 2 -P2) 00:09:39
 • Bài 31. Luận điểm và đoạn văn trình bày luận điểm (P1) 00:11:40
 • Bài 31. Luận điểm và đoạn văn trình bày luận điểm (P2) 00:10:00
 • Bài 32. Bếp lửa (tiết 1 -P1) 00:11:48
 • Bài 32. Bếp lửa (tiết 1 -P2) 00:03:57
 • Bài 32. Bếp lửa (tiết 1 -P3) 00:12:43
 • Bài 33. Bếp lửa (tiết 2 - P1) 00:09:43
 • Bài 33. Bếp lửa (tiết 2 - P2) 00:18:27
 • Bài 34. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống trong văn bản nhật dụng hoặc văn bản nghệ thuật (P1) 00:09:49
 • Bài 34. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống trong văn bản nhật dụng hoặc văn bản nghệ thuật (P2) 00:10:38
 • Bài 35. Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (P1) 00:14:35
 • Bài 35. Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (P2) 00:10:08
 • Bài 35. Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (P3) 00:07:55
 • Bài 36. Nghị luận về vấn đề, một khía cạnh của truyện ngắn (P1) 00:13:10
 • Bài 36. Nghị luận về vấn đề, một khía cạnh của truyện ngắn (P2) 00:15:29
 • Bài 37. Chiếc lược ngà (P1) 00:14:45
 • Bài 37. Chiếc lược ngà (P2) 00:17:34
 • Bài 38. Chiếc lược ngà (P1) 00:15:24
 • Bài 38. Chiếc lược ngà (P2) 00:13:38
 • Bài 39. Nghị luận về đoạn thơ - bài thơ (P1) 00:14:08
 • Bài 39. Nghị luận về đoạn thơ - bài thơ (P2) 00:11:03
 • Bài 40. Bài thơ về tiểu đội xe không kính (tiết 1 -P1) 00:14:14
 • Bài 40. Bài thơ về tiểu đội xe không kính (tiết 1 -P2) 00:09:52
 • Bài 41. Bài Thơ về tiểu đội xe không kính (tiết 2 -P1) 00:11:36
 • Bài 41. Bài Thơ về tiểu đội xe không kính (tiết 2 -P2) 00:11:12
 • Bài 42. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (P1) 00:13:40
 • Bài 42. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (P2) 00:13:59
 • Bài 43. Phong cách Hồ Chí Minh (P1) 00:14:01
 • Bài 43. Phong cách Hồ Chí Minh (P2) 00:16:03
 • Bài 44. Ánh trăng (P1) 00:10:00
 • Bài 44. Ánh trăng (P2) 00:10:34
 • Bài 44. Ánh trăng (P3) 00:14:23
 • Bài 45. Những ngôi sao xa xôi (tiết 1 -P1) 00:14:54
 • Bài 45. Những ngôi sao xa xôi (tiết 1 -P2) 00:14:15
 • Bài 46. Những ngôi sao xa xôi (tiết 2 -P1) 00:12:11
 • Bài 46. Những ngôi sao xa xôi (tiết 2 -P2) 00:12:51
 • Bài 47. Mùa xuân nho nhỏ (tiết 1 -P1) 00:15:13
 • Bài 47. Mùa xuân nho nhỏ (tiết 1 -P2) 00:11:38
 • Bài 48. Mùa xuân nho nhỏ (tiết 2 -P1) 00:14:15
 • Bài 48. Mùa xuân nho nhỏ (tiết 2 -P2) 00:08:52
 • Bài 49. Bàn về đọc sách (P1) 00:11:55
 • Bài 49. Bàn về đọc sách (P2) 00:18:46
 • Bài 50. Viếng lăng Bác
 • Bài 51. Tiếng nói văn nghệ (P1) 00:14:03
 • Bài 51. Tiếng nói văn nghệ (P2) 00:14:23
 • Bài 52. Sang thu (P1) 00:15:12
 • Bài 52. Sang thu (P2) 00:12:28
 • Bài 53. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
 • Bài 54. Chuyện Người Con Gái Nam Xương
 • Bài 55. Hoàng Lê Nhất Thống Chí
 • Bài 56. Trích đoạn Truyện Kiều
 • Bài 57. Trích đoạn Truyện Kiều
 • Bài 58. Đoàn thuyền đánh cá
 • Bài 59. Nói với con
 • Bài 60. Nói với con
 • Bài 61. Tổng kết các dạng đề thi và câu hỏi

Mô tả

Nội dung khóa học

Khóa học Ngữ Văn Tổng Ôn vào 10 của cô Hoàng Tố Nga sẽ cung cấp cho các em những kiến thức toàn diện về môn Ngữ Văn bao trùm nội dung kiến thức cơ bản và nâng cao từ lớp 6 đến lớp 9, phù hợp với quá trình ôn luyện và thi vào lớp 10.

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 3 chuyên đề tương ứng với 3 chương và 84 bài khái quát kiến thức tổng hợp về môn Ngữ Văn trong chương trình Ngữ Văn THCS, đảm bảo cho học sinh nắm bắt từ kiến thức cơ bản đến phần kiến thức chuyên sâu nhất.

 • Chuyên đề: Tiếng Việt
 • Chuyên đề: Làm Văn
 • Chuyên đề: Tác Phẩm Văn Học

Đặc điểm nổi bật

Khóa Học của cô Hoàng Tố Nga gồm 3 chuyên đề bám sát chặt chẽ cấu trúc ôn luyện và thi vào lớp 10. Các kiến thức từ Tiếng Việt đến Tập Làm Văn qua các lớp sẽ được cô hệ thống lại thành hệ thống sơ đồ bao gồm: nội dung kiến thức cơ bản đến các cách làm bài tập Tiếng Việt khó, phức tạp trở nên dễ dàng. Phần Tập Làm Văn các bạn không chỉ nắm được những kĩ năng viết bài văn mà các bạn còn được thực hành viết những đoạn văn, bài văn và được các thầy cô ở hocthukhoa sẽ trực tiếp chấm bài, chữa lỗi bài viết để nâng cao kĩ năng viết bài của học sinh.

Ngoài ra, đối với chuyên đề Tác Phẩm Văn Học các bạn sẽ cảm thấy thích thú khi được lắng nghe những bài giảng, bài phân tích một cách chi tiết- dễ hiểu cùng với sự hài hước của Cô. Đặc biệt với phương pháp, kinh nghiệm dạy ôn thi vào 10 lâu năm, lòng nhiệt huyết với nghề thì những bài dạy của cô Nga sẽ giúp các em học sinh củng cố- trang bị kiến thức từ căn bản đến nâng cao, cải thiện tình hình học tập và yêu thích môn Ngữ Văn hơn.

Hệ thống bài giảng, bài tập trong qúa trình ôn tập kiến thức và luyện đề được biên soạn đặc biệt bởi chính cô Hoàng Tố Nga sẽ là một hành trang vững chắc giúp các em tự tin, vững vàng hơn trong kì thi vào lớp 10.

Đối tượng khóa học

Khóa học Tổng Ôn Vào 10 phù hợp với các bạn học sinh có nhu cầu nắm vững kiến thức cơ bản và rèn luyện kiến thức nâng cao đặc biệt là nắm vững kiến thức Ngữ Văn Trung Học Cơ Sở một cách hệ thống, bài bản. Khóa học không chỉ phục vụ cho quá trình học tập tiếp thu kiến thức còn phục vụ đắc lực cho quá trình ôn thi chuyển cấp từ THCS lên THPT

Yêu cầu khóa học

Học sinh học kỹ từng bài giảng của thầy cô để nắm chắc kiến thức cơ bản cũng như kiến thức tổng hợp nâng cao.

Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp

Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện bao gồm các bài tập tự luận sau mỗi bài giảng và các bài tập kiểm tra đánh giá tổng hợp (Kiểm tra 15 phút và kiểm tra 1 tiết)

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh sẽ hệ thống được toàn bộ kiến thức Tiếng Việt và Tập Làm Văn trong chương trình Ngữ Văn THCS

Hiểu được cách thức làm các dạng đề bài thi Tiếng Việt từ đơn giản đến bài mang tính chất phức tạp, khó hiểu.

Ngoài ra, các em còn có kĩ năng rèn luyện viết bài văn, đoạn văn từ nghị luận văn học đến nghị luận xã hội. Đồng thời các em còn có thể nâng cao kĩ năng phân tích, bình luận, đánh giá tác phẩm văn học

Với bài tập tự luận, học sinh được trực tiếp các thầy cô của hocthukhoa chấm điểm và nhận xét để cải thiện kết quả học tập

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

1 sinh viên

1 khóa học

Hoàng Tố Nga

giao_vien

Là một người yêu du lịch, thích sáng tác, cô Nga không ngừng bồi đắp vốn tư liệu phong phú về cuộc sống để viết và truyền đạt lại cho các em học sinh của mình. Trong giảng dạy, cô luôn tâm niệm: có yêu văn thì mới thích học văn; thích học văn thì mới giỏi. Chính vì vậy, để các em học sinh học tốt môn Văn trước hết phải làm cho các em yêu Văn.

Với kinh nghiệm giảng dạy được tích lũy từ năm 1989, đến nay, cô Tố Nga đã có 29 năm công tác giảng dạy và truyền cảm hứng đến lớp lớp thế hệ học sinh của các khối 10, 11,12; luyện thi vào 10 và dạy đội tuyển học sinh giỏi lớp 9.

Bảng vàng thành tích
* Xếp loại xuất sắc Học viện TTN Việt Nam, loại xuất sắc sau đại học.

* Nhận Bằng khen của Bộ GD & ĐT cho công tác ra đề thi quốc gia, học sinh giỏi thành phố.

* Giám khảo Hội thi giáo viên giỏi quận Đống Đa.

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Toán 9 - Thầy Trần Trung Hải

20 giờ, 8 phút, 21 giây
Cập nhật 19-01-2020
5
1330
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Vật Lý lớp 9 - Thầy Phạm Tuấn Anh

20 giờ, 8 phút, 21 giây
Cập nhật 19-01-2020
0
1176
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Tổng ôn Toán vào 10 - Cô Nguyễn Hồng Nhung

20 giờ, 8 phút, 21 giây
Cập nhật 19-01-2020
0
2277
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ