Khóa học gồm 7 chuyên đề và 42 bài giảng bám sát theo chương trình Toán lớp 7
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 14%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

1402 học viên ghi danh

Giáo viên: Cô Nguyễn Thu Hà

Trình độ: Lớp 7

Cấp độ: Cấp 2

Thời gian: 23 giờ, 34 phút, 48 giây

Bài giảng: 98 bài

Học liệu: 30

Cập nhật: 15/11/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 2. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (Phần 1) 00:20:56
 • Bài 2. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (Phần 2) 00:12:59
 • Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 5) 00:17:10
 • Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 6) 00:08:49
 • Bài 10. Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực (Phần 1) 00:11:50
 • Bài 10. Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực (Phần 2) 00:14:08
 • Bài 10. Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực (Phần 3 00:10:19
 • Bài 1. Phép tính trên tập hợp số hữu tỉ - Phần 1 00:20:45
 • Bài 1. Phép tính trên tập hợp số hữu tỉ - Phần 2 00:16:57
 • Bài 2. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (Phần 1) 00:20:56
 • Bài 2. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (Phần 2) 00:12:59
 • Bài 3. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (Phần 3) 00:24:41
 • Bài 3. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (Phần 4) 00:07:52
 • Bài 4. Lũy thừa của một số hữu tỉ - Phần 1 00:11:22
 • Bài 4. Lũy thừa của một số hữu tỉ - Phần 2 00:12:58
 • Bài 5. Tỉ lệ thức - Phần 1 00:16:22
 • Bài 5. Tỉ lệ thức - Phần 2 00:08:24
 • Bài 6. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 1) 00:15:44
 • Bài 6. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 2) 00:21:35
 • Bài 7. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 3) 00:10:58
 • Bài 7. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 4) 00:14:14
 • Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 5) 00:17:10
 • Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 6) 00:08:49
 • Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số - Phần 1 00:20:36
 • Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số - Phần 2 00:11:18
 • Bài 10. Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực (Phần 1) 00:11:50
 • Bài 10. Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực (Phần 2) 00:14:08
 • Bài 10. Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực (Phần 3 00:10:19
 • Bài 11. Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực (Phần 3) 00:19:03
 • Bài 11. Số vô tỉ. Căn bậc hai. Số thực (Phần 4) 00:10:58
 • Bài 1. Tỉ lệ thuận. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Phần 1 00:13:19
 • Bài 1. Tỉ lệ thuận. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Phần 2 00:19:52
 • Bài 2. Tỉ lệ nghịch. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch - Phần 1 00:12:49
 • Bài 2. Tỉ lệ nghịch. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch - Phần 2 00:15:12
 • Bài 3. Hàm số y = ax. Đồ thị hàm số y = ax (Phần 1) 00:24:19
 • Bài 3. Hàm số y = ax. Đồ thị hàm số y = ax (Phần 2) 00:08:00
 • Bài 4. Hàm số y = ax. Đồ thị hàm số y = ax (Phần 3) 00:11:29
 • Bài 4. Hàm số y = ax. Đồ thị hàm số y = ax (Phần 4) 00:14:45
 • Đề kiểm tra chuyên đề 2 00:00:00
 • Bài 1. Bài toán thống kê tổng hợp - Phần 1 00:09:43
 • Bài 1. Bài toán thống kê tổng hợp - Phần 2 00:12:35
 • Bài 1. Đơn thức. Đơn thức đồng dạng (Phần 1) 00:12:29
 • Bài 1. Đơn thức. Đơn thức đồng dạng (Phần 2) 00:08:38
 • Bài 2. Đơn thức. Đơn thức đồng dạng (Phần 3) 00:13:48
 • Bài 2. Đơn thức. Đơn thức đồng dạng (Phần 4) 00:06:03
 • Bài 3. Đa thức. Cộng trừ đa thức (Phần 1) 00:09:59
 • Bài 3. Đa thức. Cộng trừ đa thức (Phần 2) 00:10:25
 • Bài 4. Đa thức. Cộng trừ đa thức (Phần 3) 00:14:03
 • Bài 4. Đa thức. Cộng trừ đa thức (Phần 4) 00:10:09
 • Bài 5. Đa thức một biến - Phần 1 00:14:47
 • Bài 5. Đa thức một biến - Phần 2 00:13:17
 • Bài 6. Nghiệm của đa thức một biến - Phần 1 00:09:23
 • Bài 6. Nghiệm của đa thức một biến - Phần 2 00:08:53
 • Bài 6. Nghiệm của đa thức một biến - Phần 3 00:12:15
 • Bài kiểm tra chương 4 00:00:00
 • Bài 1. Các mệnh đề thường gặp trong chuyên đề quan hệ vuông góc, song song - Phần 1 00:08:06
 • Bài 1. Các mệnh đề thường gặp trong chuyên đề quan hệ vuông góc, song song - Phần 2 00:13:47
 • Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc - Phần 1 00:13:26
 • Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc - Phần 2 00:22:21
 • Bài 3. Hai đường thẳng song song (Phần 1) 00:14:33
 • Bài 3. Hai đường thẳng song song (Phần 2) 00:11:19
 • Bài 3. Hai đường thẳng song song (Phần 3) 00:11:18
 • Bài 4. Hai đường thẳng song song (Phần 4) 00:05:18
 • Bài 4. Hai đường thẳng song song (Phần 5) 00:07:52
 • Bài 4. Hai đường thẳng song song (Phần 6) 00:06:43
 • Bài 5. Bài tập tổng hợp - Phần 1 00:11:01
 • Bài 5. Bài tập tổng hợp - Phần 2 00:15:11
 • Bài 5. Bài tập tổng hợp - Phần 3 00:13:03
 • Bài 6. Bài tập nâng cao - Phần 1 00:18:59
 • Bài 6. Bài tập nâng cao - Phần 2 00:12:13
 • Bài 6. Bài tập nâng cao - Phần 3 00:12:50
 • Bài 1. Tổng ba góc trong một tam giác - Phần 1 00:19:38
 • Bài 1. Tổng ba góc trong một tam giác - Phần 2 00:15:02
 • Bài 2. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - cạnh - cạnh (Phần 1) 00:10:31
 • Bài 2. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - cạnh - cạnh (Phần 2) 00:14:26
 • Bài 2. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - cạnh - cạnh (Phần 3) 00:14:09
 • Bài 3. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - góc - cạnh (Phần 1) 00:16:28
 • Bài 3. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - góc - cạnh (Phần 2) 00:18:10
 • Bài 4. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh - góc (Phần 1) 00:17:12
 • Bài 4. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh - góc (Phần 2) 00:13:55
 • Bài 4. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh - góc (Phần 3) 00:17:28
 • Bài 5. Tam giác cân - Phần 1 00:16:02
 • Bài 5. Tam giác cân - Phần 2 00:16:00
 • Bài 5. Tam giác cân - Phần 3 00:21:26
 • Bài 6. Định lí Py-ta-go - Phần 1 00:19:19
 • Bài 6. Định lí Py-ta-go - Phần 2 00:10:17
 • Bài 7. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Phần 1 00:18:50
 • Bài 7. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Phần 2 00:10:42
 • Bài 7. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Phần 3 00:13:14
 • Bài 8. Những bài toán tổng hợp - Phần 1 00:24:54
 • Bài 8. Những bài toán tổng hợp - Phần 2 00:13:57
 • Bài 8. Những bài toán tổng hợp - Phần 3 00:12:46
 • Bài 1. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - Phần 1 00:13:04
 • Bài 1. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - Phần 2 00:20:41
 • Bài 1. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - Phần 3 00:10:30
 • Bài 2. Tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác - Phần 1 00:23:05
 • Bài 2. Tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác - Phần 2 00:10:06
 • Bài 3. Tia phân giác. Tính chất ba đường phân giác trong tam giác - Phần 1 00:32:47
 • Bài 3. Tia phân giác. Tính chất ba đường phân giác trong tam giác - Phần 2 00:20:43
 • Bài 4. Đường thẳng trung trực. Tính chất ba đường trung trực của một tam giác - Phần 1 00:20:22
 • Bài 4. Đường thẳng trung trực. Tính chất ba đường trung trực của một tam giác - Phần 2 00:15:29
 • Bài 5. Tính chất ba đường cao của tam giác - Phần 1 00:30:22
 • Bài 5. Tính chất ba đường cao của tam giác - Phần 2 00:10:33
 • Bài 6. Bài tập tổng hợp chuyên đề 7 - Phần 1 00:27:10
 • Bài 6. Bài tập tổng hợp chuyên đề 7 - Phần 2 00:21:20

Mô tả

Mô tả khóa học:

 • Khóa học Ôn luyện Toán 7 của cô Nguyễn Thu Hà cung cấp cho các em  hệ thống lại đầy đủ kiến thức trọng tâm trong chương trình Toán lớp 7, đồng thời giúp học sinh nắm vững lại lí thuyết và hệ thống lại các dạng bài tập cũng như phương pháp giải các dạng bài tập đó.
 • Giáo viên với phong cách giảng giải tỉ mỉ, nhiệt tình sẽ giúp học sinh với mọi lực học khác nhau, không chỉ nắm vững kiến thức, mà còn có thêm niềm yêu thích với môn học.
 • Khóa học gồm 7 chuyên đề và 42 bài giảng bám sát theo chương trình Toán lớp 7 giúp học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết trọng tâm và các dạng bài tập. Đặc biệt hơn, hệ thống bài tập tự luyện trong khóa học được xây dựng dưới hình thức trắc nghiệm, giúp học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Và hệ thống đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, học kỳ bám sát chương trình thi trên trường.

Nội dung khóa học:

Về mặt kiến thức khóa học gồm 4 chuyên đề đại số và 3 chuyên đề hình học với hơn 40 bài giảng bám sát kiến thức Toán lớp 7

Phần đại số của khóa học sẽ cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về

 • Số hữu tỉ. Số thực
 • Hàm số và đồ thị
 • Thống kê
 • Biểu thức đại số

Phần hình học của khóa học sẽ cung cấp cho học sinh các kiến thức nền tảng về

 • Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
 • Tam giác
 • Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác và các đường đồng quy trong tam giác

Đặc điểm nổi bật của khóa học

 • Khóa học của cô Hà có nội dung cô đọng trong các bài giảng bám sát nội dung sách giáo khoa và các bài thi trên trường.
 • Hệ thống bài kiểm tra thường xuyên và cập nhật ứng với các bài kiểm tra trên trường.
 • Hệ thống bài tập tự luyện dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến đi kèm mỗi bài giảng giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức vừa học.
 • Hệ thống đề thi đánh giá chính xác năng lực của học sinh sau mỗi chương, mỗi học kì.
 • Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh về bài học trong mục Trao đổi bài ngay dưới mỗi bài giảng.
 • Giáo viên trực tiếp tương tác với học sinh qua nhiều hình thức: Email, Mạng xã hội, Livestream…
 • Tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học sinh và phụ huynh 24/7.

Đối tượng của khóa học:

 • Học sinh có nhu cầu tham khảo trước hoặc ôn lại kiến thức trong Sách giáo khoa.
 • Những phụ huynh mong muốn tham khảo chương trình để hướng dẫn con mình học.
 • Giáo viên muốn tham khảo thêm để chuẩn bị bài giảng trên lớp.

Yêu cầu khóa học

 • Học sinh học kỹ từng bài giảng của thầy cô để nắm chắc kiến thức lý thuyết cơ bản.
 • Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp
 • Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện bao gồm bài tập trắc nghiệm (Kiểm tra 15 phút và kiểm tra 1 tiết)

Kết quả sau khi hoàn thành khóa học

 • Học sinh sẽ hệ thống được toàn bộ kiến thức trọng tâm trong chương trình Toán lớp 7.
 • Giúp học sinh bồi dưỡng tình yêu đối với Toán học từ đó nâng cao thái độ học tập tích cực.
 • Rèn luyện được kĩ năng làm bài thi qua các bài kiểm tra định kỳ của khóa học.
 • Giúp học sinh tự tin với các bài học trên lớp, giành điểm số cao trong các bài thi, kiểm tra.

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

1 sinh viên

1 khóa học

Cô Nguyễn Thu Hà

giao_vien

Cô Thu Hà cho rằng: không phải đứa trẻ nào lúc mới sinh ra cũng có một tư duy mạch lạc ngay từ đầu mà điều đó được bồi đắp trong quá trình giáo dục. Chính vì vậy vai trò lớn nhất của người giáo viên chính là định hướng, thúc đẩy và từng bước giúp các em có được tư duy mạch lạc, rõ ràng và logic ấy.

Trong quá trình giảng dạy cô Thu Hà luôn cố gắng không ngừng để tự hoàn thiện bản thân cả trong bồi đắp chuyên môn sâu cũng như trong những kĩ năng nghiệp vụ sư phạm và nắm bắt tâm lý học sinh.

Hiện tại cô Thu Hà đang tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ Toán học của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Bảng vàng thành tích
* Tốt nghiệp bằng giỏi khoa Toán ĐH Sư phạm Hà Nội

* Nhận giấy khen "Sinh viên 5 tốt"; "Sinh viên 5 rèn luyện" do Hội sinh viên Việt Nam trao tặng

* Nhiều năm liền là sinh viên giỏi và nhận học bổng khuyến khích học tập của ĐH Sư Phạm HN

* Giải Ba cuộc thi Nghiệp vụ Sư phạm khoa Toán Tin

* Tham gia đào tạo thạc sĩ Toán học của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

* Thành công giúp đỡ nhiều học sinh đỗ vào cấp 3 chuyên tại Hà Nội và các trường ĐH danh tiếng.


Bên cạnh việc chau chuốt, đơn giản hóa các kiến thức Toán học phức tạp để các em dễ dàng hình dung, cô Hà còn tập trung tìm hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của mỗi em học sinh để có được phương pháp bồi dưỡng hiệu quả nhất. Cô luôn cố gắng giúp các em học sinh của mình hệ thống hóa kiến thức một cách logic để các em chủ động tư duy trong việc nhận dạng các dạng Toán. Nhờ vậy, nhiều em học sinh sau khi theo học cô Thu Hà đã có thể nắm bắt và áp dụng linh hoạt các phương pháp vào việc giải bài tập. Nhiều em học sinh của cô Thu Hà đã đạt được những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ mà hơn hết là các em đã xây dựng được cho bản thân được tính tự giác, chủ động trong việc học môn Toán

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Tiếng Anh lớp 7 - cô Hoài Thu

23 giờ, 34 phút, 48 giây
Cập nhật 15-11-2019
0
2486
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ngữ Văn lớp 7 - cô Phạm Lan Anh

23 giờ, 34 phút, 48 giây
Cập nhật 15-11-2019
5
2666
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

23 giờ, 34 phút, 48 giây
Cập nhật 15-11-2019
0
1555
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ