Khóa học bao gồm 7 chuyên đề và 55 bài giảng bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7.
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 43%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

1888 học viên ghi danh

Giáo viên: Lê Tuấn Anh

Trình độ: Lớp 7

Cấp độ: Cấp 2

Thời gian: 19 giờ, 2 phút, 57 giây

Bài giảng: 111 bài

Học liệu: 40

Cập nhật: 19/01/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 22. Số trung bình cộng - Phần 1 00:14:37
 • Bài 41. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh - Phần 1 00:07:08
 • Bài 41. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh - Phần 2 00:03:55
 • Bài 41. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh - Phần 3 00:18:25
 • Bài 44. Tam giác cân - Phần 1 00:04:30
 • Bài 45. Định lí Py-ta-go - Phần 1 00:07:55
 • Bài 1.Tập hợp Q các số hữu tỉ - Phần 1 00:05:14
 • Bài 1.Tập hợp Q các số hữu tỉ - Phần 2 00:05:15
 • Bài 1.Tập hợp Q các số hữu tỉ - Phần 3 00:07:37
 • Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ - Phần 1 00:07:49
 • Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ - Phần 2 00:08:01
 • Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ - Phần 1 00:07:57
 • Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ - Phần 2 00:17:34
 • Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - Phần 1 00:04:45
 • Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - Phần 2 00:10:15
 • Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - Phần 3 00:10:37
 • Bài 5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ - Phần 1 00:06:17
 • Bài 5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ - Phần 2 00:03:31
 • Bài 5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ - Phần 3 00:03:50
 • Bài 5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ - Phần 4 00:10:35
 • Bài 5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ - Phần 5 00:13:45
 • Bài 6. Tỉ lệ thức - Phần 1 00:05:25
 • Bài 6. Tỉ lệ thức - Phần 2 00:08:25
 • Bài 6. Tỉ lệ thức - Phần 3 00:15:21
 • Bài 7. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Phần 1 00:07:39
 • Bài 7. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Phần 2 00:26:50
 • Bài 8. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Phần 1 00:09:51
 • Bài 8. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Phần 2 00:12:25
 • Bài 9. Làm tròn số - Phần 1 00:04:38
 • Bài 9. Làm tròn số - Phần 2 00:09:52
 • Bài 10. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Phần 1 00:06:58
 • Bài 10. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Phần 2 00:02:21
 • Bài 10. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Phần 3 00:05:39
 • Bài 11. Số thực - Phần 1 00:09:45
 • Bài 11. Số thực - Phần 2 00:03:57
 • Bài 11. Số thực - Phần 3 00:09:15
 • Tài liệu - Bài tập ôn tập chương 1 00:00:00
 • Bài 12. Đại lượng tỉ lệ thuận - Phần 1 00:05:52
 • Bài 12. Đại lượng tỉ lệ thuận - Phần 2 00:07:16
 • Bài 12. Đại lượng tỉ lệ thuận - Phần 3 00:13:42
 • Bài 13. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Phần 1 00:11:36
 • Bài 13. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Phần 2 00:12:10
 • Bài 14. Đại lượng tỉ lệ nghịch - Phần 1 00:06:26
 • Bài 14. Đại lượng tỉ lệ nghịch - Phần 2 00:18:02
 • Bài 15. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch - Phần 1 00:19:08
 • Bài 15. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch - Phần 2 00:16:22
 • Bài 16. Hàm số - Phần 1 00:07:25
 • Bài 16. Hàm số - Phần 2 00:07:46
 • Bài 17. Mặt phẳng toạ độ - Phần 1 00:03:57
 • Bài 17. Mặt phẳng toạ độ - Phần 2 00:10:50
 • Bài 18. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - Phần 1 00:05:56
 • Bài 18. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - Phần 2 00:09:21
 • Bài 18. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - Phần 3 00:12:06
 • Bài 19. Thu thập số liệu thống kê, tần số - Phần 1 00:08:31
 • Bài 19. Thu thập số liệu thống kê, tần số - Phần 2 00:06:31
 • Bài 19. Thu thập số liệu thống kê, tần số - Phần 3 00:15:19
 • Bài 20. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu - Phần 1 00:08:26
 • Bài 20. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu - Phần 2 00:08:34
 • Bài 20. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu - Phần 3 00:07:47
 • Bài 21. Biểu đồ - Phần 1 00:13:37
 • Bài 21. Biểu đồ - Phần 2 00:13:31
 • Bài 22. Số trung bình cộng - Phần 1 00:14:37
 • Bài 22. Số trung bình cộng - Phần 2 00:12:19
 • Bài 23. Khái niệm về biểu thức đại số Đang cập nhật
 • Bài 24. Giá trị của một biểu thức đại số Đang cập nhật
 • Bài 25. Đơn thức Đang cập nhật
 • Bài 26. Đơn thức đồng dạng Đang cập nhật
 • Bài 27. Đa thức Đang cập nhật
 • Bài 28. Cộng, trừ đa thức Đang cập nhật
 • Bài 29. Đa thức một biến Đang cập nhật
 • Bài 30. Cộng, trừ đa thức một biến Đang cập nhật
 • Bài 31. Nghiệm của đa thức một biến Đang cập nhật
 • Bài 32. Hai góc đối đỉnh - Phần 1 00:05:59
 • Bài 32. Hai góc đối đỉnh - Phần 2 00:05:12
 • Bài 32. Hai góc đối đỉnh - Phần 3 00:12:38
 • Bài 33. Hai đường thẳng vuông góc - Phần 1 00:11:11
 • Bài 33. Hai đường thẳng vuông góc - Phần 2 00:15:55
 • Bài 34. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Phần 1 00:13:06
 • Bài 34. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Phần 2 00:15:34
 • Bài 34. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Phần 3 00:07:07
 • Bài 35. Hai đường thẳng song song - Phần 1 00:11:02
 • Bài 35. Hai đường thẳng song song - Phần 2 00:06:17
 • Bài 35. Hai đường thẳng song song - Phần 3 00:14:04
 • Bài 36. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song - Phần 1 00:10:09
 • Bài 36. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song - Phần 2 00:16:04
 • Bài 37. Từ vuông góc đến song song - Phần 1 00:03:45
 • Bài 37. Từ vuông góc đến song song - Phần 2 00:04:52
 • Bài 37. Từ vuông góc đến song song - Phần 3 00:19:47
 • Bài 38. Định lí - Phần 1 00:05:05
 • Bài 38. Định lí - Phần 2 00:09:30
 • Bài 38. Định lí - Phần 3 00:12:47
 • Bài 39. Tổng ba góc của một tam giác - Phần 1 00:07:47
 • Bài 39. Tổng ba góc của một tam giác - Phần 2 00:04:26
 • Bài 39. Tổng ba góc của một tam giác - Phần 3 00:07:55
 • Bài 39. Tổng ba góc của một tam giác - Phần 4 00:27:42
 • Bài 40. Hai tam giác bằng nhau - Phần 1 00:08:46
 • Bài 40. Hai tam giác bằng nhau - Phần 2 00:22:58
 • Bài 41. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh - Phần 1 00:07:08
 • Bài 41. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh - Phần 2 00:03:55
 • Bài 41. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh - Phần 3 00:18:25
 • Bài 42. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh - Phần 1 00:05:58
 • Bài 42. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh - Phần 2 00:08:09
 • Bài 42. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh - Phần 3 00:25:36
 • Bài 43. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc - Phần 1 00:07:16
 • Bài 43. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc - Phần 2 00:03:51
 • Bài 43. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc - Phần 3 00:08:23
 • Bài 43. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc - Phần 4 00:33:22
 • Bài 44. Tam giác cân - Phần 1 00:04:30
 • Bài 44. Tam giác cân - Phần 2 00:09:48
 • Bài 44. Tam giác cân - Phần 3 00:04:38
 • Bài 44. Tam giác cân - Phần 4 00:21:12
 • Bài 45. Định lí Py-ta-go - Phần 1 00:07:55
 • Bài 45. Định lí Py-ta-go - Phần 2 00:06:42
 • Bài 45. Định lí Py-ta-go - Phần 3 00:17:56
 • Bài 46. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Phần 1 00:05:53
 • Bài 46. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Phần 2 00:07:21
 • Bài 46. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Phần 3 00:13:09
 • Bài 47. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - Phần 1 00:11:04
 • Bài 47. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - Phần 2 00:04:36
 • Bài 47. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - Phần 3 00:15:17
 • Bài 48. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu - Phần 1 00:13:36
 • Bài 48. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu - Phần 2 00:06:20
 • Bài 48. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu - Phần 3 00:19:23
 • Bài 49. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác - Phần 1 00:10:18
 • Bài 49. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác - Phần 2 00:06:15
 • Bài 49. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác - Phần 3 00:16:53
 • Bài 50. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác Đang cập nhật
 • Bài 51. Tính chất tia phân giác của một góc Đang cập nhật
 • Bài 52. Tính chất ba đường phân giác của tam giác Đang cập nhật
 • Bài 53. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng Đang cập nhật
 • Bài 54. Tính chất ba đường trung trực của tam giác Đang cập nhật
 • Bài 55. Tính chất ba đường cao của tam giác Đang cập nhật

Mô tả

Nội dung khóa học:

- Khóa học Toán lớp 7 của thầy Lê Tuấn Anh cung cấp đầy đủ kiến thức trong chương trình sách giáo khoa, giúp học sinh nắm vững lí thuyết và biết cách giải quyết các dạng bài tập.

- Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 7 chuyên đề và 55 bài giảng bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7.

+ Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực.

+ Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị.

+ Chuyên đề 3. Thống kê.

+ Chuyên đề 4. Biểu thức đại số.

+ Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song.

+ Chuyên đề 6. Tam giác.

+ Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác. Các đường đồng quy của một tam giác.

Đặc điểm nổi bật:

- Giáo viên với phong cách giảng giải tỉ mỉ, nhiệt tình sẽ giúp học sinh với mọi lực học khác nhau, không chỉ nắm vững kiến thức, mà còn có thêm niềm yêu thích với môn Toán.

- Hệ thống bài tập được biên soạn đặc biệt bởi chính thầy Tuấn Anh điều đó sẽ giúp các em học sinh vượt qua các dạng đề một cách dễ dàng nhất.

- Hệ thống bài tập tự luyện dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến đi kèm mỗi bài giảng giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức vừa học.

- Hệ thống đề thi đánh giá chính xác năng lực của học sinh sau mỗi chương, mỗi học kì.

- Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh về bài học trong mục Trao đổi bài ngay dưới mỗi bài giảng.

- Giáo viên trực tiếp tương tác với học sinh qua nhiều hình thức: Email, Mạng xã hội, Livestream…

- Tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học sinh và phụ huynh 24/7.

Đối tượng khóa học:

- Học sinh có nhu cầu tham khảo trước hoặc ôn lại kiến thức trong Sách giáo khoa.

- Khóa học Toán học lớp 7 phù hợp với các bạn học sinh có nhu cầu nắm vững và hiểu cặn kẽ kiến thức môn Toán học lớp 7.

- Khóa học là tiền đề giúp các bạn nắm vững kiến thức để chinh phục các cấp độ kiến thức hóa học cao hơn.

Yêu cầu khóa học:

- Học sinh học kỹ từng bài giảng của thầy cô để nắm chắc kiến thức lý thuyết.

- Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp.

- Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện bao gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận (Kiểm tra 15 phút và kiểm tra 1 tiết).

Kết quả cần đạt được sau khi hoàn thành khóa học:

- Học sinh sẽ hệ thống được toàn bộ kiến thức Toán học lớp 7.

- Học sinh nắm được cách giải của các dạng bài Toán thường gặp nhất.

- Học sinh được làm quen với các bài tập trắc nhiệm và tự luận.

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

12 sinh viên

1 khóa học

Lê Tuấn Anh

giao_vien

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến trong một gia đình có truyền thống dạy học, thầy Tuấn Anh bén duyên với nghề giáo khi còn là chàng sinh viên trẻ trên giảng đường Đại Học.

Đối với thầy Tuấn Anh, học sinh chỉ thực sự yêu thích môn học khi các em thực sự Hiểu bài giảng của người thầy. Vì vậy, người thầy giỏi là người luôn trau dồi và sáng tạo những phương thức giúp các em học sinh tiếp cận kiến thức một cách nhanh và dễ hiểu nhất. Đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng người dẫn đường sẽ dẫn bạn đi con đường ngắn hơn.


Bảng vàng thành tích
* Giải 3 Học Sinh Giỏi Toán cụm Ba Đình-Tây Hồ Hà Nội

* Thành công ôn luyện cho các em học sinh đỗ vào các trường đại học và các trường nổi tiếng

* Sinh viên Tài năng Học Viện Ngân Hàng

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Tiếng Anh lớp 7 - cô Hoài Thu

19 giờ, 2 phút, 57 giây
Cập nhật 19-01-2020
5
2782
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ngữ Văn lớp 7 - cô Phạm Lan Anh

19 giờ, 2 phút, 57 giây
Cập nhật 19-01-2020
5
2925
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 7 - Cô Nguyễn Thu Hà

19 giờ, 2 phút, 57 giây
Cập nhật 19-01-2020
5
1698
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ