- Chưa học - Đã học - Đề kiểm tra - Tài liệu
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
0/1

ÔN LUYỆN Vật Lý 10 - Cô Phạm Thị Hằng

Giáo viên: Cô Phạm Thị Hằng

Bài tập chuyên đề Chuyển động cơ.pdf Xem Download
Bài tập chuyên đề chuyển động thẳng đều.pdf Xem Download
Bài tập chuyên đề chuyển động thẳng biến đổi đều.pdf Xem Download
Bài tập chuyên đề sự rơi tự do.pdf Xem Download
Bài tập chuyên đề Chuyển động tròn đều.pdf Xem Download
Bài tập chuyên đề tính tương đối của chuyển động - công thức cộng vận tốc.pdf Xem Download
Bài tập chuyên đề Sai số phép đo đại lượng vật lí.pdf Xem Download
Bài tập chuyên đề tổng hợp và phân tích lực.pdf Xem Download
Bài tập chuyên đề ba định luật Niu - ton.pdf Xem Download
Bài tập chuyên đề Lực hấp dẫn.pdf Xem Download
Bài tập chuyên đề lực đàn hồi của lò xo.pdf Xem Download
Bài tập chuyên đề lực ma sát.pdf Xem Download
Bài tập chuyên đề lực hướng tâm.pdf Xem Download
Bài tập chuyên đề bài toán về chuyển động ném ngang.pdf Xem Download

Bình luận

Các khóa học khác của Giáo viên Cô Phạm Thị Hằng