Câu hỏi:

01/02/2020 293

Mộp mp (P) chứa trục của 1 hình trụ tròn cắt hình trụ đó theo thiết diện là 1 hình vuông cạnh a. Tính thể tích V của hình trụ đó.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

ABC vuông tại A có AB=a3, AC=a Cho DABC quay quanh BC tạo thành khối tròn xoay có thể tích V. Tính V

Xem đáp án » 01/02/2020 2,149

Câu 2:

vuông ABC (tại A) có AB=4a, AC=3a quay quanh BC tạo thành khối tròn xoay có thể tích V. Tính V

Xem đáp án » 01/02/2020 1,197

Câu 3:

Tính diện tích xung quanh (S) của hình nón nội tiếp một mặt cầu bán kính R (nghĩa là đỉnh và đường tròn đáy hình nón đều thuộc mặt cầu), biết góc ở đỉnh hình nón bằng 90o

Xem đáp án » 01/02/2020 925

Câu 4:

Trong các khối trụ tròn có tổng độ dài đường sinh và bán kính đường tròn đáy bằng 6cm thì khối trụ có thể tích lớn nhất có đường sinh h bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 01/02/2020 606

Câu 5:

Xét các hình trụ tròn nội tiếp trong một hình nón (theo hình vẽ) biết góc ở đỉnh hình nón bằng 90o,AB=2a. Khi đó thể tích hình trụ lớn nhất Vmax bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 01/02/2020 553

Câu 6:

Một khối trụ tròn nội tiếp trong một mặt cầu (Hình vẽ), biết chiều cao hình trụ bằng bán kính mặt cầu, tính tỉ số k=V1V2 với V1,V2lần lượt là thể tích khối trụ và mặt cầu

Xem đáp án » 01/02/2020 483

Câu 7:

Một hình nón tròn xoay có thể tích V=πa39 và góc ở đỉnh hình nón bằng 60o. Tính diện tích xung quanh Sxq của hình nón đó

Xem đáp án » 01/02/2020 333

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK