Câu hỏi:

18/08/2022 715

Gọi tên thông thường (gốc chức), tên IUPAC và cho biết bậc của các ancol sau:

a) CH3CH2CH2CH2OH        b) CH3CH(OH)CH2CH3

c) (CH3)3COH        d) (CH3)2CHCH2CH2OH

e) CH2=CH-CH2OH

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
 

Tên thông thường

Tên IUPAC

Bậc ancol

a) CH3CH2CH2CH2OH

Ancol butanoic

Butan-1- ol

1

b) CH3CH(OH)CH2CH3

Ancol sec-butanoic

Butan – 2- ol

2

c) (CH3)3COH

Ancol tert-butanoic

1,1-đimetyletan-1-ol

3

d)(CH3)2CHCH2CH2OH

Ancol iso-pentanoic

3-metyl butan-1-ol

1

e)CH2=CH-CH2OH

Ancol anlylic

Prop-2-en-1-ol

1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là

Xem đáp án » 18/08/2022 8,018

Câu 2:

Công thức cấu tạo đúng của 2,2- đimetylbutan-1-ol là:

Xem đáp án » 18/08/2022 2,561

Câu 3:

Xác định tên theo IUPAC của rượu sau: (CH3)2CH – CH2 – CH(OH) – CH3

Xem đáp án » 18/08/2022 1,780

Câu 4:

Tên của hợp chất dưới đây là:

Media VietJack

Xem đáp án » 18/08/2022 953

Câu 5:

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân có công thức phân tử C7H8O chứa vòng benzen và có phản ứng với Na.

Xem đáp án » 18/08/2022 812

Câu 6:

Công thức nào đúng với tên gọi tương ứng?

Xem đáp án » 18/08/2022 623

Bình luận


Bình luận