Câu hỏi:

18/08/2022 8,028

Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức cấu tạo đúng của 2,2- đimetylbutan-1-ol là:

Xem đáp án » 18/08/2022 2,576

Câu 2:

Xác định tên theo IUPAC của rượu sau: (CH3)2CH – CH2 – CH(OH) – CH3

Xem đáp án » 18/08/2022 1,803

Câu 3:

Tên của hợp chất dưới đây là:

Media VietJack

Xem đáp án » 18/08/2022 954

Câu 4:

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân có công thức phân tử C7H8O chứa vòng benzen và có phản ứng với Na.

Xem đáp án » 18/08/2022 815

Câu 5:

Gọi tên thông thường (gốc chức), tên IUPAC và cho biết bậc của các ancol sau:

a) CH3CH2CH2CH2OH        b) CH3CH(OH)CH2CH3

c) (CH3)3COH        d) (CH3)2CHCH2CH2OH

e) CH2=CH-CH2OH

Xem đáp án » 18/08/2022 731

Câu 6:

Công thức nào đúng với tên gọi tương ứng?

Xem đáp án » 18/08/2022 637

Bình luận


Bình luận