Câu hỏi:

18/08/2022 813

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân có công thức phân tử C7H8O chứa vòng benzen và có phản ứng với Na.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Media VietJack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là

Xem đáp án » 18/08/2022 8,022

Câu 2:

Công thức cấu tạo đúng của 2,2- đimetylbutan-1-ol là:

Xem đáp án » 18/08/2022 2,562

Câu 3:

Xác định tên theo IUPAC của rượu sau: (CH3)2CH – CH2 – CH(OH) – CH3

Xem đáp án » 18/08/2022 1,787

Câu 4:

Tên của hợp chất dưới đây là:

Media VietJack

Xem đáp án » 18/08/2022 954

Câu 5:

Gọi tên thông thường (gốc chức), tên IUPAC và cho biết bậc của các ancol sau:

a) CH3CH2CH2CH2OH        b) CH3CH(OH)CH2CH3

c) (CH3)3COH        d) (CH3)2CHCH2CH2OH

e) CH2=CH-CH2OH

Xem đáp án » 18/08/2022 722

Câu 6:

Công thức nào đúng với tên gọi tương ứng?

Xem đáp án » 18/08/2022 625

Bình luận


Bình luận