Câu hỏi:

18/08/2022 398

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10O.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CH3-CH2-CH2-CH2-OH (ancol butanoic)

CH3CH(OH)CH2CH3 (Butan – 2- ol)

(CH3)3COH (1,1-đimetyletan-1-ol)

CH3-CH(CH3)CH2-OH (2-metyl propan-1-ol)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là

Xem đáp án » 18/08/2022 8,022

Câu 2:

Công thức cấu tạo đúng của 2,2- đimetylbutan-1-ol là:

Xem đáp án » 18/08/2022 2,568

Câu 3:

Xác định tên theo IUPAC của rượu sau: (CH3)2CH – CH2 – CH(OH) – CH3

Xem đáp án » 18/08/2022 1,791

Câu 4:

Tên của hợp chất dưới đây là:

Media VietJack

Xem đáp án » 18/08/2022 954

Câu 5:

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân có công thức phân tử C7H8O chứa vòng benzen và có phản ứng với Na.

Xem đáp án » 18/08/2022 813

Câu 6:

Gọi tên thông thường (gốc chức), tên IUPAC và cho biết bậc của các ancol sau:

a) CH3CH2CH2CH2OH        b) CH3CH(OH)CH2CH3

c) (CH3)3COH        d) (CH3)2CHCH2CH2OH

e) CH2=CH-CH2OH

Xem đáp án » 18/08/2022 723

Câu 7:

Công thức nào đúng với tên gọi tương ứng?

Xem đáp án » 18/08/2022 630

Bình luận


Bình luận