Câu hỏi:

21/08/2022 130

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit ?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức của alanin là

Xem đáp án » 21/08/2022 355

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng ?                   

Xem đáp án » 21/08/2022 345

Câu 3:

Cho m gam HCOOCH3 phản ứng hết với đung dịch NaOH (dư), đun nóng thu được 6,8 gam muối HCOONa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 21/08/2022 174

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đù 1,63 mol O2 thu được 1,14 mol CO2 và 19,8 gam H2O. Mặt khác, thủy phàn hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối, giá trị của b là:

Xem đáp án » 21/08/2022 158

Câu 5:

Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác, ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là:

Xem đáp án » 21/08/2022 143

Câu 6:

Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

Xem đáp án » 21/08/2022 138

Bình luận


Bình luận