Câu hỏi:

25/08/2022 13,648

Trong các nhóm hidrocacbon sau, nhóm hidrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Phản ứng cộng đặc trưng cho hidrocacbon có

Trong các nhóm hidrocacbon sau, nhóm hidrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng? (ảnh 1)
 Trong các nhóm hidrocacbon sau, nhóm hidrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng? (ảnh 2)

 có phản ứng cộng là đặc trưng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có một hỗn hợp gồm hai khí C2H4 và khí CH4. Để thu được khí CH4 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua

Xem đáp án » 25/08/2022 6,227

Câu 2:

Khi đổ giấm ăn ra nền nhà lát đá tự nhiên có hiện tượng gì xảy ra? Em hãy nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học?

Xem đáp án » 25/08/2022 5,956

Câu 3:

Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

Tinh bột ->  glucozơ ->   rượu etylic ->   axit axetic -> etyl axetat.

Xem đáp án » 25/08/2022 5,417

Câu 4:

Mạch cacbon chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 25/08/2022 3,245

Câu 5:

Khí cacbonic tăng lên trong khí quyển là một nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Một phần khí cacbonic bị giảm đi là do

Xem đáp án » 25/08/2022 3,037

Câu 6:

Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic và glucozơ. Sử dụng nhóm chất nào sau đây để phân biệt được chất nào sau đây để phân biệt được chất đựng trong mỗi lọ?

Xem đáp án » 25/08/2022 2,258

Bình luận


Bình luận