Câu hỏi:

25/08/2022 5,961

Khi đổ giấm ăn ra nền nhà lát đá tự nhiên có hiện tượng gì xảy ra? Em hãy nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi giấm ăn bị đổ lên nền lát đá tự nhiên có hiện tượng sùi bọt khí là do trong giấm ăn có axit axetic đã tác dụng với CaCO3 có trong đá tự nhiên sinh ra khí CO2 gây nên hiện tượng sủi bọt khí.

Phương trình hóa học:

Khi đổ giấm ăn ra nền nhà lát đá tự nhiên có hiện tượng gì xảy ra? Em hãy nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học? (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các nhóm hidrocacbon sau, nhóm hidrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng?

Xem đáp án » 25/08/2022 13,652

Câu 2:

Có một hỗn hợp gồm hai khí C2H4 và khí CH4. Để thu được khí CH4 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua

Xem đáp án » 25/08/2022 6,228

Câu 3:

Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

Tinh bột ->  glucozơ ->   rượu etylic ->   axit axetic -> etyl axetat.

Xem đáp án » 25/08/2022 5,418

Câu 4:

Mạch cacbon chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 25/08/2022 3,249

Câu 5:

Khí cacbonic tăng lên trong khí quyển là một nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Một phần khí cacbonic bị giảm đi là do

Xem đáp án » 25/08/2022 3,038

Câu 6:

Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic và glucozơ. Sử dụng nhóm chất nào sau đây để phân biệt được chất nào sau đây để phân biệt được chất đựng trong mỗi lọ?

Xem đáp án » 25/08/2022 2,258

Bình luận


Bình luận