Trắc nghiệm tổng hợp Hóa 9 Chương 2: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án - Đề 1

  • 1550 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nguyên tố X có 11 electron được sản xuất thành 3 lớp, lớp ngoài cùng có 1 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

X có 11 lớp electron, suy ra X ở ô số 11.

X có 3 lớp electron, suy ra X thuộc chu kỳ 3

X có 1 electron lớp ngoài cùng, suy ra X thuộc nhóm 1.


Câu 2:

Khí cacbonic tăng lên trong khí quyển là một nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Một phần khí cacbonic bị giảm đi là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quá trình quang hợp của cây xanh làm giảm nồng độ CO2, vì:

Khí cacbonic tăng lên trong khí quyển là một nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Một phần khí cacbonic bị giảm đi là do (ảnh 1)

Câu 3:

Trong các nhóm hidrocacbon sau, nhóm hidrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phản ứng cộng đặc trưng cho hidrocacbon có

Trong các nhóm hidrocacbon sau, nhóm hidrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng? (ảnh 1)
 Trong các nhóm hidrocacbon sau, nhóm hidrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng? (ảnh 2)

 có phản ứng cộng là đặc trưng.


Câu 4:

Mạch cacbon chia làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mạch cacbon được chia thành 3 loại là: mạch thẳng, mạch nhánh và mạch vòng.


Câu 5:

Có một hỗn hợp gồm hai khí C2H4 và khí CH4. Để thu được khí CH4 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Để thu được khí CH4 tinh khiết từ hỗn hợp khí C2H4 và CH4, người ta dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch brom dư:

C2H4 bị hấp thụ theo phương trình sau:

Có một hỗn hợp gồm hai khí C2H4 và khí CH4. Để thu được khí CH4 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua (ảnh 1)

Thu khí thoát ra sẽ được CH4.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận