Trắc nghiệm tổng hợp Hóa 9 Chương 2: Các loại hợp chất vô cơ có đáp án - Đề 7

  • 1532 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 4:

Chỉ dùng một hóa chất (không dùng các chất đã nhận biết được làm thuốc thử), hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch riêng biệt sau: HCl; H2SO4; NaNO3; Na2CO3. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng (nếu có).

Xem đáp án

Dùng dung dịch Ba(HCO3)2

+ Dung dịch nào có khí bay ra, không tạo kết tủa là HCl

Chỉ dùng một hóa chất (không dùng các chất đã nhận biết được làm thuốc thử), hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch riêng biệt sau: HCl; H2SO4; NaNO3; Na2CO3. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng (nếu có). (ảnh 1)

 + Dung dịch nào có khí bay ra, đồng thời tạo kết tủa là H2SO4.

Chỉ dùng một hóa chất (không dùng các chất đã nhận biết được làm thuốc thử), hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch riêng biệt sau: HCl; H2SO4; NaNO3; Na2CO3. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng (nếu có). (ảnh 2)

 + Dung dịch nào không có khí bay ra, chỉ tạo kết tủa là Na2CO3.

Chỉ dùng một hóa chất (không dùng các chất đã nhận biết được làm thuốc thử), hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch riêng biệt sau: HCl; H2SO4; NaNO3; Na2CO3. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng (nếu có). (ảnh 3)

 *Nhận xét:

Nguyên tử được cấu tạo từ proton (mang điện dương), nơtron (không mang điện) và electron (mang điện âm).

Nguyên tử trung hòa về điện nên suy ra số proton = số electron.

HCl, H2SO4, HNO3 là các axit mạnh; H2CO2, H2S, H2SO3 là các axit yếu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận